Es constitueix l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)

xmess

32 ajuntaments de Catalunya creen la primera associació municipal per fomentar noves formes de produir i consumir democràtiques, solidàries i sostenibles. El LabCoop dinamitza la secretaria tècnica d’aquest organisme, que vol contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i a promoure una economia al servei de les persones i de la justícia social.

Barcelona va acollir l’acte formal de constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), amb l’adhesió formal de 32 ajuntaments que representen el 44% de la població de Catalunya. L’objectiu de l’associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària, fixar objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció conjunta dels diferents municipis alhora d’impulsar polítiques públiques. Es tracta, doncs, d’intensificar una estratègia territorial compartida per fer de l’Economia Cooperativa, Social, Solidària (ESS) un dels instruments principals de superació de les actuals desigualtats socials, de generació d’ocupació de qualitat i, en definitiva, d’impuls d’un nou model socioeconòmic més democràtic, just i sostenible.

Una estratègia territorial per potenciar l’ESS

L’impuls per crear la XMESS arrenca de la I Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona el 22 i 23 d’octubre de 2015. Durant la jornada, es donà a conèixer el manifest titulat “Cap a una Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”, al qual s’adheriren ja disset municipis. Així mateix, els ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet es van constituir en el grup impulsor d’aquesta entitat. Només a Barcelona, hi ha més de 4.718 iniciatives socioeconòmiques que treballen amb els criteris de l’economia social i solidària i que generen al voltant d’un 8% de l’ocupació total i representen un 2,85% del total d’empreses de la ciutat. Trobem iniciatives d’ESS presents en tots els sectors d’activitat econòmica, des de l’energia fins a la cultura o l’alimentació.