Espais de cotreball catalans vinculats a l’ESS

Espai de cotreball de Labcoop, a Ecos.

Els espais de cotreball no només són indrets on s’hi va a treballar i es mancomunen les despeses del local. Són espais on es comparteixen experiències, idees, expertesa, projectes…, per transformar l’entorn en què vivim, o si més no, així deuria ser. Des d’aquells espais de cotreball alineats amb els principis de l’Economia Social i Solidària (ESS) és el que es fomenta: compartir per avançar juntes i canviar l’economia juntes promovent la intercooperació. Arreu de Catalunya existeixen tot un seguit de locals amb aquestes característiques.

A Barcelona es poden trobar espais de titularitat municipal com ara La InnoBadora: comunitat d’Incubació (al Poblenou), Sinèrgics: co-working de retorn social (a Baró de Viver) i La Clota: co-working de retorn social (al barri del mateix nom).

A la capital també hi ha espais de cotreball d’emprenedoria social com ara BiciHub: especialitzat en projectes de sostenibilitat i bicicleta, Apocapoc, EcoLab Can Nova: bio-arquitectura i construcció sostenible (al Poblenou), LabCoop (a L’Eixample), l’Espai de cocriança i treball a Roquetes (al barri del mateix nom) i a l’octubre del 2019 s’inaugurarà l’espai de cotreball de Coòpolis: ateneu cooperatiu de Barcelona (a Sants).

Finalment, existeixen altres experiències d’aquesta mena repartides per la resta del país: Can Fugarolas: espai multidisciplinar sostenible, Cafè del Mar: espai de promoció del cooperativisme i l’ESS (Mataró), Cal Temerari: equipament cultural, social i cooperatiu ciutadà (Sant Cugat del Vallès), Uikú: espai de coworking al Baix Llobregat (Prat del Llobregat), CookinGirona: coworking cooperatiu (Girona) i Nuria Espai Social: espai social, de proximitat i ecològic (Olot). Alguns d’aquests espais de cotreball s’han organitzat sota la forma jurídica d’una cooperativa de serveis, com Uikú o CookingGirona.

Així doncs, els espais de cotreball neixen i floreixen a redós de l’ESS i alhora la promouen creant cooperatives i altres entitats de l’economia social. També serveixen com a pols de promoció econòmica, d’enxarxament de la comunitat i de creació de coneixement. Per tant, aquests llocs són punts fonamentals per crear una nova economia i una nova societat que posi les persones al centre.

Espai cotreball de Labcoop, al Grup Ecos.

Espai cotreball de Labcoop, al Grup Ecos.