De què parlem quan parlem d’acompanyaments?

ACOMPANYAMENT 2

A Labcoop creiem que cada projecte d’emprenedoria social cooperativa és una nova oportunitat per transformar la realitat social, però també la realitat econòmica, política, cultural i ambiental. Un dels serveis que oferim, a més de la formació i el cotreball, són els acompanyaments, una metodologia que apliquem durant el procés de preincubació, incubació i maduració de projectes. I, com sabem que no hi ha una recepta única per emprendre, oferim a cada persona i a cada nucli emprenedor una solució a mida, treballant colze a colze i de forma artesanal perquè la seva iniciativa emprenedora es faci realitat.

Però, de què parlem quan parlem d’acompanyaments? Una de les particularitats de Labcoop és la nostra interdisciplinarietat, les sòcies de la cooperativa treballen, al seu temps, en cooperatives especialitzades en temàtiques diverses, que van des de l’enfortiment del teixit empresarial fins a la comunicació, passant per la participació, la cohesió social, les fórmules jurídiques i les relacions en el si de les cooperatives. És per això que, a través dels itineraris d’acompanyament, podem atendre en diferents dimensions.

 La dimensió personal i relacional

La dimensió personal posa les persones que promouen i desenvolupen els projectes col·lectius al centre, i això inclou l’atenció a les necessitats, les expectatives i les capacitats individuals. La dimensió relacional fa referència a l’equip del projecte, així com a la cura de les relacions que s’estableixen, el processos d’apropiació col·lectiva i les maneres de prendre decisions. En aquest aspecte, acompanyem en l’apropiació individual i col·lectiva del projecte, valorem les formes organitzatives, treballem els conflictes i malestars que es poden produir en els equips de treball, ideem eines i estratègies per a la cura de l’equip i donem suport en construir la democràcia interna i la participació. Tot això ho fem adaptant-nos a les necessitats de cada grup, dissenyant adhoc un procés que té característiques diferents en funció del grup humà amb el que treballem, i fent sessions vivencials, on les participants realitzen dinàmiques i jocs per prendre consciència de com són les seves relacions i com poden millorar el benestar de l’equip.

Les dimensions econòmica, tècnica i societària

La dimensió tècnica i econòmica posa el focus en allò que volem aconseguir des d’un punt de vista econòmic i què necessitem per assolir-ho, tant des d’un punt de vista tècnic com financer i comercial. Per la seva banda, la dimensió societària ens permet escollir qui i com es prenen les decisions, partint de la base que la fórmula cooperativa és una de les més adients per a projectes col·lectius d’economia social i solidària. Des de Labcoop fem acompanyaments relacionats amb la reflexió estratègica (missió, visió i valors), els models de negoci (posant especial èmfasi en el canvas social), l’anàlisi de la comunitat dels projectes i el seu dimensionament i la planificació comercial. També revisem la cadena de valor de l’àmbit d’actuació del projecte, oferim suport en l’anàlisi DAFO i, en ocasions, en l’anàlisi de l’entorn. Depenent del moment del projecte analitzem l’encaix cooperatiu, des dels models cooperatius i organitzatius, i, si ho requereixen, treballem de la pre-viabilitat dels projectes o el seu pla econòmic-financer.

La dimensió comunicativa

La dimensió comunicativa té present com expliquen qui som, per què fem el que fem i com arribem a qui ens interessa. El primer que posem sobre la taula quan fem un acompanyament comunicatiu són els objectius comunicatius; ens plantegem diverses preguntes a les quals anem donant resposta al llarg del procés. També activem els disparadors creatius de les participants per donar forma al relat de cada projecte: metàfores, pluja d’idees, jocs de paraules… perquè què és la comunicació sense creativitat? En altres sessions, treballem la identitat corporativa dels projectes i el seu pla de comunicació (públics, accions comunicatives, canals, missatges) i generem tota mena d’idees que poden acabar a la paperera de reciclatge o bé convertir-se en campanyes que ens permeten donar a conèixer el nostre projecte de la forma més adequada per a cada cas.

Acompanyament en comunicació a la cooperativa Som Provisionals
Acompanyament en comunicació a la cooperativa Som Provisionals

La dimensió de context

El context d’ESS és fonamental per a la sostenibilitat a llarg termini dels projectes; des de LabCoop treballem el necessari enxarxament de les noves iniciatives amb l’entorn, per tal que aquest les afavoreixi i els obri les primeres portes, perquè contribueixi al seu sosteniment en cas de dificultats, perquè les prescrigui i en difongui la seva activitat. En ESS l’enxarxament i la contextualització són especialment rellevants alhora de reeixir nous projectes emprenedors, perquè com rebla la màxima feminista: «juntes som més fortes».

Cada projecte és un nou repte

Una de les claus de l’acompanyament passa per una detecció de necessitats i expectatives de forma conjunta, cosa que ens facilita l’elaboració de l’itinerari d’acompanyament. El pla de treball, el producte sortint de les sessions, el calendari, etc. es consensua prèviament amb cada projecte. Tot i que preferim fer les sessions de forma presencial i generar espais de treball aïllats i agradables, la pandèmia ens ha fet recórrer a eines en línia, però sempre ens assegurem que aquestes garanteixin la participació, la deliberació, la co-creació i la presa de decisions conjunta. Per a nosaltres, cada acompanyament suposa un nou repte i empoderar les persones que confien en Labcoop, ens genera una gran satisfacció. Com diu el nostre company Jordi Framis, «Els projectes col·lectius transmeten molta energia i això se’ns encomana!».

Aquí trobareu més informació sobre els projectes que hem acompanyat al llarg d’aquests anys. Voleu que caminem plegades?