Salut comunitària i participació ciutadana, Plans Locals de Salut amb Etcèteres

PLA LOCAL SALUT ETCS TWITTER

A la Cooperativa Etcèteres, sòcia de Labcoop, entre altres accions, estan especialitzades a acompanyar els processos vinculats als Plans Locals de Salut que, actualment és una de les seves línies de treball. Aquests tipus de processos els desenvolupen des de la perspectiva de la salut comunitària i la participació ciutadana: “fem treball comunitari promovent l’autonomia i la corresponsabilitat de totes les participants. És així com  podem identificar les interdependències amb qui treballem”, expliquen.

Ho fan amb el disseny i l’aplicació d’eines i estratègies creatives, innovadores i útils. Això els permet sustentar el treball col·laboratiu eficaç, acompanyant els Plans Locals de Salut en la seva creació i execució. El Pla Local de Salut 2019-2023 de Llinars del Vallés és un bon exemple. Des d’Etcèteres han acompanyat a desenes de municipis de Catalunya en diagnòstics de salut comunitària durant els últims anys. Com a resultat, amb tota aquesta experiència, tres de les seves sòcies van elaborar per a la Diputació de Barcelona la Guia pràctica per a l’elaboració d’un pla local de salut per a municipis menors de 10.000 habitants. Un viatge d’oportunitats, un document d’interès per a qualsevol municipi de menys de 10.000 habitants que vulgui posar en marxa un Pla Local de Salut.

Si voleu més informació sobre aquest servei, la trobareu aquí.