Comença la quarta edició de Dones amb talent!

DONES AMB TALENT

A les sòcies de Labcoop ens engresca oferir formacions i acompanyaments a tota mena de projectes d’emprenedoria social, però encara ens agrada més quan es tracta de projectes amb perspectiva de gènere, protagonitzats per dones -sovint en situació de desigualtat interseccional- que cerquen eines per donar forma a la seva idea emprenedora. És per això que ens fa molta il·lusió començar la quarta edició de Dones amb Talent, un programa formatiu de preemprenedoria amb dones, que està impulsat per l’Ajuntament de Montornes del Vallès i que dissenyem i desenvolupem des de Labcoop.

La nostra proposta de treball amb les participants al programa es concep com un pas previ i necessari per aterrar les vocacions i desitjos d’un grup de dones que volen posar en marxa un projecte propi, però que es troben en una fase molt embrionària (o bé encara no tenen una idea concreta). En aquesta sentit, la formació i acompanyament dona cabuda a interessos pre-emprenedors, fent especial èmfasi en la dimensió col·lectiva de les propostes i en el format cooperativa o associació, de manera que les dones que volen tirar endavant una idea pròpia, puguin introduir la variable col·lectiva i cooperativa en el seu imaginari.

 A través de diverses sessions conduides per les sòcies de Labcoop, el programa desenvolupa metodologies innovadores. Què vol dir això? Doncs que apostem metodologies clares, pràctiques i adaptades per assegurar una participació activa i compromesa. A més, generem un clima de confiança, evitant judicis i mantenint un rol d’escolta activa per a la cohesió i cura del grup i fem servir dinàmiques creatives per propulsar la imaginació.
Des de Labcoop, motivem cap a l’esforç i la perseverança amb un grau d’exigència flexible, tot posant atenció a les capacitats i situacions particulars de les dones participants i els seus projectes. La nostra manera de treballar amb elles:
  • Afavoreix la presa de la iniciativa, al mateix temps que s’ofereix suport més propositiu davant certs embussos o desconeixements.
  • Possibilita el diàleg amb les dones protagonistes de projectes empresarials col·lectius, transformadors i viables oferint nous referents femenins propers i reeixits.
  • Integra la teoria i la pràctica situada sobre el que implica sostenir projectes empresarials reals en l’actualitat, ja que tot l’equip tècnic forma part de projectes col·lectius emprenedors.

Les participants realitzaran 150 hores d’acompanyament i formació en habilitats socials, en competències transversals, en dinàmiques d’ajuda mútua, en autoocupació individual i col·lectiva, en cooperativisme i associacionisme i en comunicació, a través de diverses sessions dinamitzades per les sòcies de Labcoop i l’equip tècnic.

Comencem aquesta quarta edició amb moltes ganes i il·lusió!