Projectes

A més dels acompanyaments i les formacions, des del LabCoop impulsem projectes a mida per a entitats, empreses, organitzacions i administracions públiques amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria social cooperativa i dinamitzar els diversos territoris.

“No pot impedir-se el vent, però poden construir-se molins”

Acompanyament a l’ajuntament de Manlleu per afavorir l’economia social i solidària

L’Ajuntament de Manlleu ha dissenyat i implementat des de 2015 una acció global, estratègica i innovadora de desenvolupament local des de l’economia social i solidària. L’estratègia neix amb la voluntat…

+ info

Acompanyament de la cooperativa Alencop

Després d’estudiar les possibilitats de crear una cooperativa entre la població d’assentaments de la ciutat de Barcelona, el consistori barceloní ha impulsat la creació d’Alencop. Ho ha fet en conveni…

+ info

Desplega Gràcia

Fruit del projecte de participació ciutadana ‘Decidim Gràcia 2017’, els graciencs i les gracienques van escollir dur a terme el projecte ‘Desplega Gràcia’, que del setembre al desembre de 2017,…

+ info

Diagnosi d’intercooperació d’ECOS

El Grup ECOS no és només un projecte d’intercooperació en si mateix sinó que té vocació expressa de generar dinàmiques d’intercooperació entre les seves sòcies i entre aquestes i les…

+ info

Emprendre col·lectivament, emprendre amb cura

Labcoop participa d’En prenem cura, un programa a mida en emprenedoria social i col·lectiva en l’àmbit de l’economia de les cures (és iniciativa de Barcelona Activa i s’insereix en el Pla de Barris de…

+ info

Guia per diagnosticar la situació local de l’ESS

Labcoop va ajudar l’Ajuntament de Montornès del Vallès a fer una guia per diagnosticar la situació de l’Economia Social i Solidària (ESS) i promoure activitat econòmica dins aquest model. La guia…

+ info