Recursos

A continuació us oferim alguns recursos i materials relacionats amb l’emprenedoria social cooperativa, l’economia social i solidària i la innovació.

“Innovar és saber de la tradició”

“Juntas Emprendemos” dossier

Descriu el projecte “Juntas Emprendemos”, per a la capacitació integral per a dones que busquen un model de vida propi, i explica les metodologies utilitzades per dur-lo a terme.

Gestió de conflictes a les cooperatives

Guia per convertir els conflictes en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund.

Guia d’economia social i solidària per a l’administració local

Eina destinada a enfortir la capacitat dels ens locals a l’hora de dinamitzar l’activitat econòmica, l’ocupació i, sobretot, empoderar la ciutadania.

Experiències d’Economia Social i Solidària als municipis

Diferents fórmules d’organització de pràctiques econòmiques dissenyades per contribuir a satisfer necessitats personals i comunitàries d’un municipi.

Aterrant en el cooperativisme

Aquest capítol del “Taller virtual de creació i posada en marxa d’una cooperativa” és una introducció  al cooperativisme, n’enumera els tipus i classes i en recull experiències i xifres.

Amb què comptem per constituir la cooperativa?

Aquest capítol del “Taller virtual de creació i posada en marxa d’una cooperativa” descriu el procés de constitució d’una cooperativa i defineix el concepte d’intercooperació i l’ecosistema cooperatiu.

Engegar i participar en un projecte cooperatiu

Aquest capítol del “Taller virtual de creació i posada en marxa d’una cooperativa” inclou els aspectes clau de la posada en marxa i la gestió d’una cooperativa.

Pam a Pam

Pam a Pam és el mapa col·laboratiu que mostra iniciatives de consum responsable i d’economia solidària a Catalunya.

Revista Nexe

La revista Nexe és una publicació semestral que, des del 1997, es dedica a reflexionar i debatre sobre el cooperativisme en particular, i l’economia social i solidària en general.

Les Altres Economies de la ciutat

“Les Altres Economies de la ciutat” és un estudi que serveix per entendre i conèixer l’ecosistema d’economies transformadores de Barcelona.