Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballResponsable logística

 • Diomcoop
 • 28 de juny de 2017

La cooperativa Diomcoop SCCL té com a missió la inclusió social i laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, especialment d’aquelles que realitzen activitats de venda ambulant i es troben en situació irregular. La cooperativa desenvolupa la seva activitat, principalment, dins del camp de l’activitat comercial no sedentària. Per poder portar a terme el seu projecte cooperatiu necessita, entre d’altres, de la participació de professionals que en donin suport, concretament la oferta de treball és la següent:

Responsable logística:

Tasques: Responsable dels processos de treball operatiu de la cooperativa: compra, magatzem, distribució, operativa del punt de venda, etc. Responsable de garantir la traçabilitat de les operacions. Responsable de la gestió del magatzem. Responsable d’Inventari, gestió i manteniment dels elements físics de la cooperativa: local, magatzem, maquinari, punts de venda, estructures, etc. Amb el suport dels serveis externs adequats. Planificació, Gestió i Seguiment del circuit complet de l’activitat econòmic-productiva exercida per la cooperativa. Organització de l’equip a nivell de logístic i de producció de serveis, ajust per cada una de les línies de producció i previsió i valoració de noves línies des de la vessant de la producció. Formació dels equips de treball en referència al cicle de la producció dels serveis que ofereix la cooperativa.

Estudis mínims: Llicenciatura, Grau o Diplomatura dins de l’àmbit de ciències socials, economia o enginyeria. Es valorarà màster, post grau o estudis en economia social. Es valorarà el coneixement d’una segona llengua francès o anglès.

Experiència i requisits mínims: Es valorarà experiència a empreses de l’àmbit de l’economia social i solidària, mon cooperatiu i del tercer sector en general. Es valorarà experiència prèvia a empreses d’inserció. Es valorarà experiència en projectes de caràcter intercultural. Es valorarà experiència en empreses de caire comercial o vendes. Es valorarà experiència en logística i organització comercial.

Tipus de contracte: obra i servei.

Durada: Màxima fins el 31/12/2019, condicionada a renovació anual.

Tipus de jornada: Complerta, 40 hores.

Horari laboral: De dilluns a diumenge a convenir.

Salari: 26.515 € bruts a l’any.

TreballResponsable administració i finances

 • Diomcoop
 • 28 de juny de 2017

La cooperativa Diomcoop SCCL té com a missió la inclusió social i laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, especialment d’aquelles que realitzen activitats de venda ambulant i es troben en situació irregular. La cooperativa desenvolupa la seva activitat, principalment, dins del camp de l’activitat comercial no sedentària. Per poder portar a terme el seu projecte cooperatiu necessita, entre d’altres, de la participació de professionals que en donin suport, concretament la oferta de treball és la següent:

Responsable administració i finances:

Tasques: Gestió i justificació dels ajut públics. Disseny i gestió dels circuits i protocols administratius, econòmics i financers de la cooperativa. Responsable dels circuits administratius i financers relatius al processos de treball de comprar, emmagatzemar, distribuir, vendre i cobrar. Gestió fiscal i d’aspectes legals cooperatius. Gestió de la política financera i d’inversions de la cooperativa. Seguiment i revisió dels objectius econòmics. Interlocució a nivell intern i extern en lo referent al pla econòmic i financer.

Estudis mínims: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en ADE o Economia. Es valorarà màster, post grau o estudis en economia social. Es valorarà el coneixement d’una segona llengua, francès o anglès.

Experiència i requisits mínims: Es valorarà experiència a empreses de l’àmbit de l’economia social i solidària, mon cooperatiu i del tercer sector en general. Es valorarà experiència prèvia a empreses d’inserció. Es valorarà experiència en projectes de caràcter intercultural. Es valorarà experiència com a gestor de projectes socioeconòmics.

Tipus de contracte: obra i servei.

Durada: Màxima fins el 31/12/2019, condicionada a renovació anual.

Tipus de jornada: 40 hores.

Horari laboral: De dilluns a diumenge a convenir.

Salari: 26.515 € bruts a l’any.

TreballCoordinació model de negoci i acció social

 • Diomcoop
 • 28 de juny de 2017

La cooperativa Diomcoop SCCL té com a missió la inclusió social i laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, especialment d’aquelles que realitzen activitats de venda ambulant i es troben en situació irregular. La cooperativa desenvolupa la seva activitat, principalment, dins del camp de l’activitat comercial no sedentària. Per poder portar a terme el seu projecte cooperatiu necessita, entre d’altres, de la participació de professionals que en donin suport, concretament la oferta de treball és la següent:

Coordinació model de negoci i acció social:

Tasques: Desenvoluparà i vetllarà pel projecte global de la cooperativa de caire econòmic, social i comunitari. Tindrà la visió global del projecte. Portarà a terme la interlocució del projecte, tant les relacions a nivell intern com les externes. Coordinarà l’equip de treball i vetllarà pels diferents nivells organitzatius. Acompanyament als òrgans socials de la cooperativa. La coordinació del model de negoci i acció social serà compartida amb el responsable d’atenció social i comunitat. Desenvoluparà el model de negoci, l’atenció social i l’acció comunitària del projecte cooperatiu. Acompanyament i traspàs de coneixements al Consell Rector. Realitzarà el seguiment de la planificació estratègica per part dels òrgans cooperatius. Fomentarà la innovació en les activitats econòmiques gestionades des de la cooperativa. Dissenyarà, planificarà i farà el seguiment de l’estratègia comercial.

Estudis mínims: Llicenciatura, Grau o Diplomatura dins de l’àmbit de ciències socials o economia. Es valorarà màster, post grau o estudis en economia social , intervenció social i comunitària. Es valorarà el coneixement d’una segona llengua francès o anglès.

Experiència i requisits mínims: Es valorarà experiència a empreses de l’àmbit de l’economia social i solidària, mon cooperatiu i del tercer sector en general. Es valorarà experiència prèvia a empreses d’inserció. Es valorarà experiència en projectes de caràcter intercultural. Es valorarà experiència com a gestor de projectes socioeconòmics. Es valorarà experiència en acció comunitària.

Tipus de contracte: obra i servei.

Durada: Màxima fins el 31/12/2019, condicionada a renovació anual.

Tipus de jornada: Complerta, 40 hores.

Horari laboral: De dilluns a diumenge a convenir.

Salari: 26.515 € bruts a l’any.

TreballTècnic/a laboral

 • FACTO assessors SCCL
 • 25 d'abril de 2017

FACTO ASSESSORS, cooperativa d’assessorament i gestió per a entitats de l’economia social i solidària, busca un tècnic/a laboral per incorporar-se al seu equip professional.
Funcions:
• Assessorament laboral.
• Confecció de Nòmines,
• Contractes de treball i comunicació al SPEE.
• Tramitació d’altes, baixes a la TGSS.
• Gestió d’ incapacitats temporals.
• Confecció i presentació de la declaració trimestral de retenció i pagaments a compte (model 111) i resum anual (model 190).
• Càlcul de costos laborals.
• Realitzar les consultes pertinents als Organismes Oficials i/o socials en lo relatiu als tràmits d’administració de personal.
Es requereix:
• Diplomatura o grau en relacions laborals i de l’ocupació.
• Experiència com a tècnic/a laboral.
• Experiència en l’elaboració de nòmines, assegurances socials amb SILTRA, i en la programació d’horaris, vacances i control de personal.
• Coneixement de les organitzacions de l’economia social i solidària.
• Coneixement i aplicació de la normativa laboral i dels programes de gestió.
• Domini de les eines ofimàtiques (Excel, Word).
• Capacitat de lideratge i proactivitat.
• Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.
Es valorarà:
• Experiència professional en gestoria- assessoria.
• Altra formació acreditable en l’àmbit laboral.
Característiques:
• Horari: 20 hores setmanals inicial, ampliables segons volum de feina.
• Contracte d’obra i servei de 6 mesos, amb possibilitat indefinida.
• Sou: Segons política retributiva de la cooperativa.
• Possibilitat d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa.
• Incorporació immediata.

Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i carta de presentació a seleccio@facto.cat fins el dia 5 de maig de 2017.

Col·laboracióSoci@s i col·laborador@s

 • Jamgo
 • 10 d'abril de 2017

Necessitem programador@s que comparteixin els valors de l’ESS, que busquin nous reptes i tinguin ganes de contribuir a la transformació social des de projectes tecnològics. També necessitem fonts de finançament per tal de fer possible l’aplicació de noves teconologies als projectes d’ESS.

TreballResponsable de desenvolupament de negoci i sistemes d’informació

 • Opcions de Consum Responsable, SCCL
 • 21 de març de 2017

La persona responsable de desenvolupament de negoci i sistemes d’informació ocuparà una plaça transversal de nova creació. Estarà en interlocució constant amb la coordinació general, els responsables d’administració i finances, atenció al públic i comunicació, així com els responsables de les tres àrees operatives.
Tindrà com a objectiu coordinar el desenvolupament del model de negoci en les tres àrees operatives esmentades, de manera harmònica, amb especial èmfasi en explotar les eines tecnològiques (webs, BackOffice) i millorar els processos administratius i de comunicació interna actuals.
Les seves responsabilitats principals seran les següents:
• En col·laboració amb la responsable d’atenció al públic i el responsable d’administració, i sota la supervisió de la coordinació general: liderar la implementació del circuit de gestió de nous/noves usuaris/àries de la cooperativa i del sistema de renovació i actualització de dades dels/de les usuaris/àries dels serveis de la cooperativa, tenint en compte tant la vessant comunicativa cap al/la usuari/ària (webs, emails), com la adequada gestió econòmica (facturació, comptabilitat, gestió de cobraments) i aprofitant al màxim les eines tecnològiques actuals per a possibilitar una gestió eficient d’una base social creixent.
• Donar suport a la coordinació general en la implementació pràctica de noves línies de negoci en la branca operativa de mésOpcions i en la coordinació de l’entitat a nivell operatiu.

Perfil demanat:
• Formació superior en Enginyeria, ADE, Economia o afins.
• Formació complementària en gestió de sistemes d’informació.
• Experiència en sistemes de gestió i informació tipus ERP, CRM.
• Experiència en el coneixement de l’entorn de l’ESS i del cooperativisme de consum.
• Experiència en coordinació d’equips i gestió projectes.
• Es valoraran els coneixements d’administració de cooperatives/entitats no lucratives, atenció al públic i comunicació.
• Català i castellà parlat i escrit. Es valorarà el domini de l’anglès.
• Persona autònoma, amb capacitat resolutiva i de comunicació i habilitats de treball en equip. Flexible, creativa i compromesa.

Condicions:
– 35 hores setmanals. Horari a acordar.
– Contracte temporal fins a 31 de desembre de 2017. Prorrogable.
– Salari brut mensual corresponent el nivell 1 del conveni d’oficines i despatxos.
– Oficines al carrer Casp, 43.
– Incorporació immediata

Procés de selecció:
Per participar del procés de selecció, enviar CV i carta de motivació a coordinacio@mesopcions.coop especificant “CV desenvolupament” a l’assumpte del missatge. El termini de presentació de candidatures s’acaba el dimarts 28 de març de 2017 a les 18 h. Es respondran totes les sol·licituds.

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.