Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballResponsable de gestió de patrimoni i manteniment

 • La Constructiva
 • 10 de juny de 2020

La Constructiva, constructora cooperativa SCCL , és un cooperativa de serveis, impulsada per Sostre Cívic, per a la construcció i gestió d’edificis d’habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús.

Entre d’altres, La Constructiva s’encarrega de la posada a punt dels habitatges que adquireix Sostre Cívic, tot fent petites obres de reforma i manteniment de les instal·lacions per disposar dels habitatges en plenes condicions. Alhora també s’encarrega de la gestió de les incidències i reparacions dels habitatges en ús de SostreCívic.

Per tot això, s’ha obert un procés de selecció per contractar una persona encarregada de la gestió de les reparacions dels habitatges adquirits i de les incidències en els habitatges en ús.

Funcions:
● Altes de subministraments: llum, gas, etc.
● Altes de serveis d’alarmes i sistemes de seguretat en general.
● Avaluació i planificació d’intervencions necessàries per posar a punt immobles adquirits o la gestió de la incidència dels habitatges en ús.
● Cerca de proveïdors i industrials per executar les actuacions i coordinar i fer seguiment de les seves tasques.
● Seguiment i control temporal de les actuacions, la gestió de la recepció d’obres i les incidències.
● Control de costos dels serveis realitzats.
● Tasques administratives generals relacionades amb les actuacions.
● Suport puntual a la resta de departaments de La Constructiva.

Es requereix:
● 2 anys, mínim d’experiència en tasques similars.
● Bona expressió, oral i escrita de Castellà i Català
● Flexibilitat horària.
● Possibilitat de desplaçament.
● Office nivell usuari. Open Office i Drive.
● Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i pels models de cessió d’ús d’accés a l’habitatge.
● Formació en prevenció de riscos (20 hores PRL obligatoria)

Altres consideracions a valorar:
● Experiència/coneixements en gestió de la construcció i la promoció immobiliària. Coneixement de programes informàtics de gestió d’obres.
● Experiència en manteniment d’edificis i instal·lacions
● Formació superior en administració i finances o similar
● Coneixement/implicació en el cooperativisme, economia social, l’associacionisme o moviments socials.
● Experiència i/o formació en gestió de cooperatives o, en general, d’entitats sense ànim de lucre.
● Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.
● Carnet de conduir.

S’ofereix:
● Contracte laboral de 20h setmanals durant 6 mesos, renovables. Amb voluntat de permanència.
● Desenvolupament formatiu professional.
● Jornada de 20h setmanals inicialment amb possibilitat d’ampliar. Amb horari principalment de matins.
● Retribució entre 21.000-26.000€ /any brut i proporcional a les hores de jornada, negociable segons perfil.
● El lloc de treball serà a la seu de La Constructiva, a Barcelona.
● Incorporació al juny.
Les persones interessades, envieu curriculum a info@laconstructiva.coop i ompliu aquest
formulari fins el 10 de juny.

TreballTècnicxs superiorx en Econòmiques, ADE, Dret, Sociologia o Grau/Llicenciatura similar

 • Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
 • 31 de maig de 2020

Estem buscant persones de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària per incorporar-se de forma immediata al projecte Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat i per constituir-ne una borsa de treball per futures necessitats del projecte.

– Termini presentació: 10 dies naturals
– Econòmiques, ADE, Dret, Sociologia o Grau/Llicenciatura similar
– Tècnic Superior A1
– Incorporació a partir de l’1 de juny

Col·laboracióCorrectores en llengües àrab, urdú, xinès i més

 • Col·lectivaT SCCL
 • 31 de maig de 2020

Col·lectivaT ha creat una infraestructura de programari d’intel·ligència artificial, el bot SuportMutu, que tradueix els missatges sobre el COVID-19 publicats als canals públics i de suport veïnal a Telegram, del català/castellà a algunes llengües de les comunitats d’origen migrant de Catalunya. Però el bot també compta amb el suport d’una xarxa de voluntàries per revisar i, si s’escau, corregir la informació clau traduïda automàticament.

Per això estem actualment buscant voluntàries correctores per col·laborar en el projecte. Aquestes persones han d’entendre bé el català/castellà escrit (és a dir, no cal que sàpiguen escriure i/o parlar), i han de ser natives o saber suficient l’idioma objectiu (àrab/hindi/bengalí/urdú/xinès o altre idioma proposat) per poder revisar la traducció automàtica i la informació clau.

Si us plau, mireu la pàgina web de SuportMutu: Accessibilitat lingüística als canals públics i suport veïnal pels detalls i per diferents opcions de col·laboració i suport.

Col·laboracióPremis millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme | TFG COOP 2020

 • Fundació Roca i Galès
 • 13 de novembre de 2020

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – UdL|Curs 2019 – 2020

La Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i la Fundació Roca i Galès volen impulsar la realització de Treballs de Fi de Grau (TFG) sobre aspectes relacionats amb el cooperativisme.

Llegeix +

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – URV|Curs 2019 – 2020

La Fundació Roca Galès (FRG) i la Càtedra URV d’Emprenedoria i de Creació d’Empreses (CÀTEDRA) convoquen el Premi al millor treball de fi de grau sobre cooperativisme.

Llegeix +

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – UVIC|Curs 2019 – 2020

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic i la Fundació Roca Galès convoquen el Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre cooperativisme i les metodologies d’educació i d’aprenentatge cooperatiu.

Llegeix +

Col·laboracióAjut per a la realització de treballs de recerca en l’àmbit del cooperativisme 2020

 • Fundació Roca i Galès
 • 30 d'octubre de 2020

Presentació

La Fundació Roca Galès i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) concedeixen un ajut a la recerca per promoure la realització de treballs de recerca sobre bones pràctiques en la informació financera i la gestió de les empreses cooperatives a Catalunya.
Candidats

Poden optar a l’ajut aquells investigadors, professors o professionals que presentin projectes de recerca sobre els aspectes relacionats amb la informació financera, la gestió de les empreses cooperatives i altres temes d’interès pel moviment cooperatiu.

Els candidats hauran de residir i/o treballar a Catalunya. Els membres del jurat, de la Junta Directiva de l’ACCID i del Patronat de la Fundació Roca i Galès no podran presentar-se com a candidats a l’ajut.

Dotació econòmica

Es concedeix un ajut dotat amb 3.000 euros (subjectes a les retencions fiscals que corresponguin), que serà cofinançat al 50% per la Fundació Roca i Galès i l’ACCID. El lliurament de l’import de l’ajut es farà efectiu al lliurament del treball que haurà de complir amb les característiques incloses a la proposta.

Normativa

El treball haurà de tenir el format de document de treball, amb una extensió aproximada d’entre 50 i 100 pàgines, i podrà ser editat per la Fundació Roca Galès i l’ACCID, tant en versió complerta com en versió resumida.

Jurat

El jurat estarà format per:

 • un membre del Patronat de la Fundació Roca Galès (FRG)
 • dos membres del Servei d’Estudis i Projectes (SEP) de la Fundació Roca Galès
 • dos membres de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

Presentació de candidatures i lliurament de l’ajut

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 30 d’octubre de 2020. Les persones interessades en sol·licitar l’ajut hauran de presentar el seu currículum vitae i un resum escrit de la proposta de recerca (objectius, metodologia de la recerca, potencials contribucions del treball, etc.).
Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic o postal a:

Secretaria de la Fundació Roca i Galès: Aragó 281, 1r 1a 08009 Barcelona :: Tel. 93 215 48 70 :: Fax 93 487 32 83. fundacio@rocagales.cat

Secretaria de l’ACCID: Gal·la Placídia, 32, Edif. Col.legi d’Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 · info@accid.org

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.