Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballRedactor/a revista ‘Opcions’

 • Opcions
 • 13 de setembre de 2019

La cooperativa
Opcions és una cooperativa sense afany de lucre especialitzada en el consum conscient.
Apostem per canviar el model de consum per viure més bé i avançar cap a un model econòmic sostenible, basat en els principis de l’economia social i solidària. Treballem en tres àmbits d’incidència: les persones consumidores, les empreses i l’administració.
La plaça vacant està vinculada a la revista Opcions, editada per la cooperativa. Es tracta d’un mitjà especialitzat en consum conscient, amb més de disset anys de trajectòria. Publica dos quaderns monogràfics cada any i manté el portal web opcions.org.

Objectiu general del lloc
Tasques de recerca, redacció, documentació i edició per als continguts de la revista Opcions.

Tasques principals
● Participar en la planificació de continguts.
● Elaboració d’articles i realització d’entrevistes per al web i per al quadern.
● Edició de continguts digitals i del quadern.
● Actualització d’articles del web.
● Realització de xerrades i tallers relacionades amb els continguts de la revista.

Perfil demanat
● Titulació universitària, preferentment periodisme, ciències ambientals o ciències de la vida.
● Experiència en la redacció de continguts (mínim un any).
● Excel·lent nivell de redacció en català i castellà.
● Nivell alt d’anglès (mínim First Certificate).
● Iniciativa i capacitat demostrada de treballar en equip.
● Afinitat amb l’ideari del consum conscient.

Es valorarà
● Experiència i/o formació específica en divulgació científica.
● Experiència en gestió de continguts amb WordPress.
● Formació específica i/o experiència en redacció de continguts digitals amb criteris SEO.
● Compromís personal amb entitats amb valors afins a Opcions.
● Carnet de conduir.

Condicions
Lloc de treball: Barcelona.
Contracte: 25 hores setmanals, en horari flexible i opció d’hores de teletreball.
Contractació: contracte indefinit (sis mesos de prova).
Salari brut anual: 13.526 €.
Data d’incorporació prevista: 1 d’octubre de 2019.

Per participar al procés de selecció, cal enviar currículum i carta de motivació a opcions@opcions.coop amb la referència “Oferta laboral redacció” (es respondrà a totes les sol·licituds).

Data límit per presentar candidatures: 13 de setembre de 2019.

 

TreballBusquem una persona tècnica per l’àrea econòmica – financera (junior)

 • Calidoscoop
 • 10 de setembre de 2019

Ets una persona que t’apassionen els números? T’agrada fer previsions econòmiques,
estudiar la viabilitat econòmica dels projectes? Aquesta oferta és per a tu!

Calidoscoop és referent en la prestació de serveis per a la dinamització, promoció i
creació d’economia social i cooperativisme. Esdevenim l’eina a l’abast dels agents que
actuen com a motors de desenvolupament econòmic i social en el territori, per
canalitzar el seu potencial.
Calidoscoop promou un desenvolupament local basat en l’ESS que contribueixi a
activar el teixit socioeconòmic, vertebrar l’activitat econòmica amb valors de retorn a
l’entorn social i ambiental, i a l’apoderament i a la co-construcció per desenvolupar
polítiques locals.

Condicions
– Jornada de 30 hores, amb horari flexible de dilluns a divendres (amb possibilitat
d’ampliació de jornada en el curt termini)
– Contracte laboral per obra i servei d’1 any, renovable. Amb voluntat de permanència
i d’incorporar-se com a sòcia.
– Condicions econòmiques, a comentar a l’entrevista
– Incorporació 1/10/2019
– Lloc de treball: fonamentalment Barcelona, amb disponibilitat de mobilitat arreu de
Catalunya

Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball
Assessorar i/o orientar a projectes empresarials de nova creació o en creixement en
matèria de viabilitat econòmica.
Dur la gestió econòmica i administrativa de l’empresa en coordinació amb la
responsable econòmica de l’empresa i amb la gestoria.

Funcions
– Assessorament econòmic-financer adaptat a les necessitats de cada projecte:
acompanyament, seguiment i orientació a projectes d’emprenedoria/empresarials
(micro) de diferents sectors d’activitat (bàsicament serveis a empreses i a
persones) per orientar-los en el seu desenvolupament empresarial.
– Formació: impartir píndoles formatives en matèria econòmic-financera.
– Gestió administrativa de l’empresa: facturació, gestió de cobraments i pagaments,
coordinació amb la gestoria i justificació econòmica de projectes.
– Gestió econòmica de l’empresa: elaboració i seguiment del pressupost d’explotació
anual, seguiment de tresoreria i quadre de comandament econòmic en coordinació
amb la responsable econòmica de l’empresa.
– Reunions i coordinació amb la resta de l’equip de Calidoscoop.

Perfil sol·licitat:

Formació
– Formació reglada: títol acadèmic de Grau Superior o formació universitària en ADE,
Ciències empresarials, Econòmiques o similars.
– Es valorarà positivament formació específica, màsters o postgraus en l’àrea de
gestió i administració d’empreses, així com formació relacionada amb la gestió de
projectes d’economia social.

Experiència
– Experiència contrastada

Altres aspectes a valorar
– Anglès i/o francès, competència comunicativa
– Carnet de conduir
– Coneixement de l’entorn de l’Economia social i solidària
– Coneixement del software Odoo
– Domini d’eines informàtiques, especialment fulles de càlcul

Procés de selecció
Les persones candidates interessades podran fer arribar el seu Cv amb fotografia
recent a seleccio@calidoscoop.coop fins el proper 10 de setembre de 2019.

TreballTècnic/a capacitat/a per a la gestió de subvencions i laboral

 • Bidó de 9B
 • 15 de setembre de 2019

Bidó de Nou barris cerca un/a tècnic/a capacitat/a per a la gestió de subvencions i laboral de l’equipament per a cobrir maternitat i excedència.

Funcions en l’àmbit laboral:

 • Seguiment de les condicions laborals, segons conveni. Gestió d’altes, baixes i de certificats. Seguiment del compliment del Règim Intern.
 • Seguiment dels perfils laborals i les competències requerides en cada cas.
 • Gestió de la formació professional subvencionada.
 • Seguiment de la prevenció de riscos laborals.
 • Suport laboral en la gestió de contractacions per part dels tècnics/es d’altres àrees.
 • Gestió dels requeriments d’Inspecció de Treball i Tresoreria de la Seguridad Social.
 • Introducció de despesa de nòmines al programa de seguiment econòmic Covecost.
 • Pagament de Nòmines.
 • Elaboració del seguiment econòmic de la despesa de personal fixe.

Funcions en l’àmbit de Finançament Públic:

 • Recerca de convocatòries tant públiques com privades de subvencions, ajuts, premis…
 • Suport a la representació institucional en termes de finançament.
 • Presentació de sol·licituds i justificació de projectes.
 • Seguiment econòmic dels ingressos per subvencions.

Requisits:

 • Experiència en gestió de subvencions públiques.
 • Experiència en gestió de laboral.
 • Experiència en treballar amb programes d’introducció de dades, fulles de càlcul i processadors de text.
 • Coneixements d’elaboració i control de pressupostos.
 • Experiència de treball en equip i en tasques de gestió associativa.
 • Bon nivell de català parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Experiència dins el sector associatiu en l’àmbit de la Gestió Comunitària i ESS
 • Coneixement i/o vinculació amb el projecte de l’Ateneu Popular 9 Barris
 • Coneixement i/o vinculació amb l’activitat social i cultural del territori de Nou Barris.
 • Mirada feminista en la sostenibilitat i cura dels equips.

Condicions del lloc de treball:

 • Incorporació el dia 1 de Novembre de 2019 fins el 31 de Maig de 2021.
 • Jornada de 30 hores setmanals.
 • Horari flexible a convenir, preferentment per als matins, i les tardes de reunió.
 • Contracte per substitució de maternitat.
 • Retribució bruta mensual  de1765,80€ distribuïts en 12 pagues.

INTERESSATS/ES ENVIEU C.V.  A:

recursos@ateneu9b.net

Ref. Convocatòria recursos.

Data màxima de presentació de C.V. el 15 de Setembre de 2019

TreballTallerista d’educació musical per a infants

 • A Granel SCCL
 • 15 de setembre de 2019

Per reforçar l’àmbit dels tallers de participació a través de la música per infants de 0 a 12 anys que imparteix la cooperativa en diferents espais de la ciutat de Barcelona.

Perfil requerit:
Es requereix:
– Estudis musicals demostrables
– Experiència docent
– Català

Es valora:
– Coneixement i experiència dins de l’economia social i solidària
– Coneixement i experiència amb el mètode d’aprenentatge MTL d’Edwin Gordon

Condicions:
Les condicions de treball segueixen valors cooperatius, i són
Contracte inicial de 10 hores setmanals amb possibilitat d’incrementar-les segons volum de feina.
Horaris a convenir, segons necessitats.
Per a començar al mes de setembre 2019.

Col·laboracióCompartir espai amb valors ESS

 • Assocació La Tregua. Arte y transformación social
 • 31 de desembre de 2019

Tenim en lloguer solidari un espai al barri de Gràcia, ampli i còmode, amb moltes possibilitats.

Busquem persones tranquil·les amb visió social o entitats de l’ESS que busquin compartir un espai i pot ser implicar-se o crear nous projectes, amb una entitat similar.
Vine a conèixer-nos!

Col·laboracióEspai per compartir al barri del Guinardó

 • A Granel SCCL
 • 31 de desembre de 2019

Tenim en règim de lloguer un espai al barri del Guinardó, molt gran i amb moltes possibilitats.

Busquem altres entitats de l’ESS que busquin compartir un espai amb una entitat similar.

Estem al carrer Sant Antoni Maria Claret, 175

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.