Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballAdministració, Comptabilitat i Logística del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores de Barcelona

  • Xavier Artigas
  • 14 de setembre de 2018

CONTEXT DE L’OFERTA
Des de RIPESS Europa, la XES i REAS ens hem proposat d’organitzar un Fòrum Social Mundial
Temàtic de les anomenades Economies Transformadores, previst en dues etapes: 2019 i 2020, a
Barcelona. Aquesta perspectiva obre un procés de 2 anys en el qual caldrà promoure l’acceleració
de dinàmiques de confluència entre moviments i xarxes que ofereixen alternatives
transformadores al sistema econòmic actual. Fins ara, la coordinació del Fòrum ha estat
acompanyada des de RIPESS i des de la comissió de relacions externes de la XES. Ara ha arribat
el moment d’estructurar un equip local que funcioni de forma autònoma – però sense perdre el
vincle amb les demés organitzacions promotores – per tal de començar a preparar la primera
trobada que tindrà lloc el 2019.
PRINCIPALS TASQUES
-Gestió del pressupost per a l’organització del Fòrum
-Gestió de les diferents fonts de finançament (institucions, fundacions, recursos propis)
-Escriptura de projectes per a subvencions (en coordinació amb la resta de l’equip tècnic)
-Justificació de subvencions
-Suport en la redacció de convenis amb l’administració per al finançament del Fòrum (en
coordinació amb l’equip tècnic)
-Gestió econòmica general (factures, pressupostos anuals, fiscalització trimestral, etc.)
-Referència de la gestoria laboral
-Gestions de l’associació específica creada per al Fòrum
-Relació amb altres entitats co-promotores del Fòrum, especialment la XES, RIPESS i REAS
-Altes i baixes de les persones treballadores
-Gestions notarials, sol·licitud de permisos, llicències d’activitats etc.
-Gestió de proveïdors en els dos esdeveniments previstos a Barcelona (2019 / 2020)
-Gestions logístiques relacionades amb vols, allotjament i visats de les persones convidades
-Ús de plataformes de comunicació i coordinació virtual alternatives (Commons Cloud)
-Coordinació d’una comissió de logística per a l’organització dels dos esdeveniments.
COMPETÈNCIES, CONEIXEMENTS I HABILITATS
-Experiència demostrable en el camp de la comptabilitat i l’administració en entitats no lucratives
i/o moviments socials.
-Competències lingüístiques: català, castellà i anglès.
-Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària, feminisme, consum responsable,
i/o altres causes de justícia social i/o ambientals.
-Capacitat de treballar en equip i de coordinar-lo.
-Gran capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
ES VALORARÀ
-Coneixement d’altres llengües (especialment francès)
-Participació activa a moviments socials.
-Participació en esdeveniments d’escala internacional.
-Coneixements en perspectiva de gènere.
-Experiència en organització i logística d’esdeveniments internacionals
S’OFEREIX
– Jornada de 20 hores setmanals. 1 any, renovable – a Barcelona
– Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora)
– Incorporació a inicis d’octubre
– Possibilitat de relacionar-se i posar-se en contacte amb moviments socials i xarxes a nivell
internacional
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a
forum2020@ripess.org
el seu
CV i una carta de motivació en castellà fins el 23 de setembre.
Les candidatures preseleccionades rebran resposta abas de l’1 d’octubre.

TreballCoordinació del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores

  • Xavier Artigas
  • 14 de setembre de 2018

CONTEXT DE L’OFERTA
Des de RIPESS Europa, la XES i REAS ens hem proposat d’organitzar un Fòrum Social Mundial
Temàtic de les anomenades Economies Transformadores, previst en dues etapes: 2019 i 2020, a
Barcelona. Aquesta perspectiva obre un procés de 2 anys en el qual caldrà promoure l’acceleració
de dinàmiques de confluència entre moviments i xarxes que ofereixen alternatives transformadores
al sistema econòmic actual. Fins ara, la coordinació del Fòrum ha estat acompanyada des de
RIPESS i des de la comissió de relacions externes de la XES. Ara ha arribat el moment
d’estructurar un equip local que funcioni de forma autònoma – però sense perdre el vincle amb les
demés organitzacions promotores – per tal de començar a preparar la primera trobada que tindrà
lloc el 2019.
Cinc eixos temàtics porten trobant-se des d’abans de l’estiu: Economies Feministes / Moviment
Agroecològic i de Sobirania Alimentària / Comuns Digitals, Urbans i Naturals / Finances Ètiques /
Economia Social i Solidària. Aquests eixos s’acabaran de consolidar al llarg del setembre i
escolliran, cadascun, un portaveu. Serà des dels eixos, en coordinació amb les xarxes i moviments
internacionals, que s’aniran configurant els continguts del Fòrum. Una persona contractada per
RIPESS a mitja jornada s’incorpora a partir de setembre, per tal de coordinar-se amb les xarxes
internacionals i fer de vincle amb l’equip local.
L’oferta que presentem consisteix, doncs, en coordinar l’equip tècnic local (comunicació,
administració, logística), fer de vincle amb els portaveus dels diferents eixos i amb les xarxes
promotores (RIPESS, XES, REAS) i treballar amb la persona contractada per RIPESS per tal de
fer encaixar la dimensió internacional amb la local.
PRINCIPALS TASQUES
-Paper polític de representació local del Fòrum i funció de portaveu en esdeveniments públics i
davant de mitjans de comunicació
-Coordinació de l’equip tècnic per a la celebració dels dos esdeveniments (2019 i 2020)
-Visió estratègica del conjunt (de l’esdeveniment final i del propi procés)
-Organitzar assemblees periòdiques amb els i les responsables d’eixos, absorbir-ne les demandes
i encaixar-les amb la dimensió internacional, a través de la figura de RIPESS
-Recopilació de continguts per a la configuració de la futura programació del Fòrum
-Feedback diari amb la figura de RIPESS
-Tancar convenis amb l’administració per al finançament del Fòrum
-Trobar-se amb representants de fundacions per tal d’aconseguir finançament
-Traslladar a nivell internacional les aportacions locals i assegurar una bona articulació entre allò
local i allò internacional
-Seguir l’estratègia de comunicació relativa al procés del Fòrum a nivell local en coordinació amb
la figura de comunicació.
-Ús de plataformes de comunicació i coordinació virtual alternatives (Commons Cloud)
PERFIL DEMANAT
-Competències lingüístiques: anglès, castellà i català (oral i escrit).
-Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària, feminisme, consum responsable,
i/o altres causes de justícia social i/o ambientals.
-Visió estratègica d’aliances mundials, coneixement de xarxes i moviments relacionats amb altres
formes d’entendre l’economia
-Habilitats en facilitació i treball en equip
-Autonomia i organització en el treball
-Flexibilitat, agilitat i pro-activitat a l’hora de articular-se amb interlocutors molt variats
-Persona oberta, comunicativa, reactiva i alhora pacient.
ES VALORARÀ
-Coneixement d’altres llengües (especialment francès)
-Participació activa a moviments socials.
-Coneixements en perspectiva de gènere.
S’OFEREIX
– Jornada de 20 hores setmanals. 1 any, renovable – a Barcelona
– Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora)
– Incorporació a inicis d’octubre
– Possibilitat de relacionar-se i posar-se en contacte amb moviments socials i xarxes a nivell
internacional
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a
forum2020@ripess.org
el seu
CV i una carta de motivació en castellà fins el 23 de setembre.
Les candidatures preseleccionades rebran resposta abans de l’1 d’octubre.

TreballTècnic/a de Comunicació del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores de Barcelona

  • Xavier Artigas
  • 14 de setembre de 2018

CONTEXT DE L’OFERTA
Des de RIPESS Europa, la XES i REAS ens hem proposat d’organitzar un Fòrum Social Mundial
Temàtic de les anomenades Economies Transformadores, previst en dues etapes: 2019 i 2020, a
Barcelona. Aquesta perspectiva obre un procés de 2 anys en el qual caldrà promoure l’acceleració
de dinàmiques de confluència entre moviments i xarxes que ofereixen alternatives transformadores
al sistema econòmic actual. Fins ara, la coordinació del Fòrum ha estat acompanyada des de
RIPESS i des de la comissió de relacions externes de la XES. Ara ha arribat el moment
d’estructurar un equip local que funcioni de forma autònoma – però sense perdre el vincle amb les
demés organitzacions promotores – per tal de començar a preparar la primera trobada que tindrà
lloc el 2019.
Una de les potes més importants d’aquest equip tècnic és la d’una persona que
configuri i dugui a
terme la dinamització d’una comissió de comunicació, que dissenyi i coordini una estratègia de
comunicació per tal de donar a conèixer el Fòrum a nivell local i internacional, que gestioni les
xarxes socials, prepari butlletins i tot tipus de comunicacions, que gestioni els mitjans i que
representi la comissió de comunicació davant dels espais de decisió.
PRINCIPALS TASQUES
-Dinamització i representació de la comissió de comunicació.
-Disseny, coordinació i implementació d’una estratègia comunicativa per a donar a conèixer el
Fòrum en les seves diferents etapes
-Creació i publicació de continguts a un web específic i gestió de les xarxes socials amb activitats
relacionades amb els eixos del Fòrum, els processos de confluència que es duguin a terme al llarg
dels 2 anys i tot tipus de temes relacionats amb les Economies Transformadores a nivell
internacional.
-Suport a l’estratègia comunicativa dels diferents eixos de treball que configuren l’organització del
Fòrum.
-Elaboració de butlletins i mailings.
-Coordinació amb l’equip tècnic del Fòrum.
-Comunicació externa (redacció i enviament de notes de premsa, gestió de mitjans, etc).
-Coordinació i redacció de materials comunicatius (memòries, tríptics, vídeos, banners, etc.)
-Ús de plataformes de comunicació i coordinació virtual alternatives (Commons Cloud)
PERFIL DEMANAT
-Llicenciat/da o graduat/da en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i RRPP,
Comunicació i/o Ciències de la Informació. En cas de no disposar d’un títol, acreditar una
trajectòria destacable en el camp de la comunicació.
-Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària, feminisme, consum responsable,
i/o altres causes de justícia social i/o ambientals.
-Experiència demostrable en gestió comunicativa, redacció periodística i gestió de xarxes socials
en entitats no lucratives i/o moviments socials.
-Coneixements bàsics de programes de disseny gràfic i d’edició audiovisual
-Capacitat de treballar en equip i de coordinar-lo.
– Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
– Persona oberta, comunicativa, reactiva i alhora pacient.
– Competències lingüístiques: nivell alt de català, castellà i anglès.
ES VALORARÀ
-Coneixement d’altres llengües (especialment francès)
-Nivell superior de català.
-Nocions de disseny gràfic.
-Participació activa a moviments socials.
-Coneixements en perspectiva de gènere.
CONDICIONS LABORALS
– Jornada de 20 hores setmanals. 1 any, renovable – a Barcelona
– Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora)
– Incorporació a inicis d’octubre
– Possibilitat de relacionar-se i posar-se en contacte amb moviments socials i xarxes a nivell
internacional
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a
forum2020@ripess.org
el seu
CV i una carta de motivació en castellà fins el 23 de setembre.
Les candidatures preseleccionades rebran resposta abas de l’1 d’octubre.

Envia un anunci

  • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.