Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballCoordinador/a de Cooperativa

  • Coophalal
  • 3 d'octubre de 2018

Buscamos una persona de Coordinadora para la CoopHalal

Condiciones:
1. Jornada de 20 horas semanales, horario de lunes a viernes, con posibilidad de ampliación de jornada.
2. Contratación y otras condiciones: Contrato eventual 6 meses, prorrogable.
3. Condiciones salariales: a comentar en el proceso de selección.
4. Incorporación a lo antes posible.

Misión y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo
La persona realizará tareas de coordinación, gestión de proyectos, solicitud
y justificación de subvenciones, y demás tareas de administración.

Funciones:
1. Coordinación de las diferentes áreas de la cooperativa.
2. Organización y seguimiento de expedientes de subvenciones.
3. Contacto y comunicación con las instituciones y los socios.
4. Organización de actividades de la cooperativa.
5. Prestar apoyo administrativo a las diferentes áreas jurídicas (societario, fiscal, laboral), económica-contable y de proyectos.
6. Eventualmente, atención telefónica o a través de correo electrónico al usuario.

Perfil solicitado:

Formación:
• Formación Profesional de grado medio en administración o gestión o bien Certificación de Profesionalidad de administración o gestión.
• Lengua Árabe, Francés o inglés.
Se valorará:
• Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.
• Experiencia en el mundo de las Cooperativas o entidades sin ánimo de lucro.
• Disposición al voluntariado durante el primer periodo antes de la contratación.
• Conocimiento de los procesos de tramitación de subvenciones.
• Experiencia en la organizacion de actividades y eventos.

Competencias:
• Capacidad organizativa.
• Catalán y castellano correctamente escritos y hablados.
• Buena redacción y capacidad de síntesis.
• Habilidades relacionales y comunicativas con el equipo.
• Conocimiento de herramientas informáticas (Office y similares).

Proceso de selección:
Los candidatos interesados podrán hacer llegar su C.V con fotografía reciente y una carta de motivación a info@coophalal.eu hasta el próximo 31 de octubre 2018.

TreballAdvocada – estrangeria

  • IACTA SOCIOJURÍDICA SCCLP
  • 1 d'octubre de 2018

OFERTA INCORPORACIÓ
A la Cooperativa Iacta Sociojurídica SCCLP obrim convocatòria per incorporar una Advocada especialitzada en Dret Penal i d’Estrangeria.

PERFIL/COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:
Persona que subscrigui l’ideari de l’Entitat així com l’enfocament de Iacta vers l’exercici del dret. Aquest, es configura com l’apoderament en dret de les persones, acompanyament en la seva situació personal amb traducció dels enunciats jurídics complexos per tal que la persona decideixi en ple coneixement; primant la resolució consensuada dels conflictes sempre que aquesta sigui possible.

Persona dinàmica, pro-activa, i amb voluntat de transformació social (compromís social). Es valorarà la voluntat i disponibilitat de formar part de l’Equip de Iacta Sociojurídica amb vocació de permanència i de treballar per una possible i futura adhesió al projecte com a sòcia.

Perfil:
Advocada Col·legiada exercent, amb experiència demostrable mínima de 3 anys en l’exercici professional en matèria de Dret d’Estrangeria.
Disponibilitat mínima de 30h setmanals al llarg dels propers 6 a 12 mesos.
Incorporació Immediata

Es valorarà:
Experiència demostrable en l’exercici professional en matèria de Dret Penal.
Experiència en el Torn d’Ofici;
Experiència com a formadora;
Coneixements en d’altres branques de Dret (dret civil bàsic, arrendaments, desnonaments, impagaments; dret laboral, penitenciari);
Coneixements de cooperativisme i economia social i solidària
Participació a moviments socials, o entitats i col·lectius d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat social, participació en moviments feministes i de l’economia social.

TASQUES:
Suport al seguiment de casos particulars en l’Àrea de Dret d’Estrangeria i Migracions de la Cooperativa, en coordinació amb la resta de professionals de les àrees esmentades (especialment amb l’àrea de Dret Penal);
En funció de la jornada disponible, suport a un segon projecte jurídic de caire comunitari;
Integració en estructures de coordinació de l’Àrea i espais de cohesió de l’equip de treball (1,5h setmanals de reunió d’àrea, i trobades puntuals en la coordinació de projectes, cohesió, etc).

JORNADA:
Es concretarà en funció de la disponibilitat de l’advocada a incorporar, matins/tardes, amb un mínim de quatre dies a la setmana per assolir les 30h de jornada setmanal, tenint en compte els espais definits d’atenció directa i la necessitat de compartir jornada amb la resta de referents de les àrees de treball.
Una part de l’horari de treball és flexible vers la conciliació de la vida familiar-personal.

CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA:
Contracte 30h/setmanals
Horari a convenir .
Sou segons escala salarial de la cooperativa (equivalència 1:1 entre totes les treballadores). Sou brut anual 13.914,00 € ( 12 pagues + 2 prorratejades )
Contracte per una durada de sis mesos prorrogables. Passats aquests sis mesos, es valorarà per ambdues parts la possibilitat de pròrroga del contracte, en funció de les necessitats organitzatives i la disponibilitat.
Segons el Reglament Intern de la Cooperativa la possibilitat d’incorporació com a sòcia de treball es valora a partir d’un mínim de 12 mesos de col·laboració.

FINALITZACIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ:
Es prega que els CV s’enviïn a la següent adreça electrònica: rrhh@iacta.coop;
El procés de selecció finalitzarà el 25/10/2018;

Envia un anunci

  • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.