Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballCap d’obra d’edificació d’habitatges plurifamiliars

 • La Constructiva, sccl
 • 5 de maig de 2019
La Constructiva, construcció cooperativa SCCL és una cooperativa de serveis orientada
a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic .
Davant la propera construcció de dos edificis per a Sostre Cívic, de 20 i 29 habitatges a
Barcelona, cerquem una persona per desenvolupar les tasques de Cap d’obra.

El perfil correspon a una persona amb experiència demostrable com a Cap d’obra
d’edificació en totes les seves fases, especificament en les funcions següents:

 • Planificació inicial d’implantació d’obres (abassegaments, zones de treball, casetes,
  grues, etc.) i la seva evolució en el transcurs de les obres.
 • Planificació de les necessitats de disponibilitat de materials per a l’execució de les
  unitats de l’obra en curs i gestió d’aprovisionament en coordinació amb encarregat i
  subcontractistes.
 • Contractació dels diferents oficis, materials i empreses de servei necessàries.
 • Negociació amb els subcontractistes per a l’execució de les unitats d’obra.
 • Supervisió de valorades de subcontractistes.
 • Acompliment del projecte i les instruccions rebudes en allò referent a producció,
  qualitat, medi ambient i seguretat.
 • Tracte amb propietats, direccions d’obra, proveïdors i subcontractistes.
 • Reportar tancaments i balanç d’obra.
 • Coneixements i experiència en la gestió d’obres, control de costos, planificació, etc.

Requisits:

 • Formació vinculada a les funcions descrites (Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Edificació
  o d’Organització industrial o Enginyer Tècnic branca construcció)
 • Coneixement d’ofimàtica i programes específics (Autocad, TCQ, Presto, Excel, MS
  Project, Google Drive)
 • Experiència mínima demostrable de 8 anys en el sector de la construcció
 • Experiència mínima demostrable de 5 anys en funcions similars a les sol·licitades i 3
  anys com a cap d’obra d’edificació plurifamiliar
 • Bon nivell de redacció en català i castellà.
 • Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i
  motivada pel projecte i per l’habitatge cooperatiu.
 • Capacitat acreditada de negociació amb clients i proveïdors
 • Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense
  ànim de lucre i de base associativa.

Es valorarà:

 • Experiència i formació en Qualitat, Prevenció de Riscos, Residus, Ecologia,
  Construcció sostenible, Bioconstrucció.
 • Experiència en estructures de fusta CLT.
 • Coneixements i experiència en gestions amb companyies de proveïments,
  administracions, ACA, etc.
 • Cartera de proveïdors i industrials de confiança.
 • Experiència en contractació, costos, confecció pressupostos, licitacions, planificació,
  plànols As Built, qualitat, seguretat i salut, projectes de legalització, etc..
 • Participació associativa i en moviments socials.
 • Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària.
 • Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres
  formes d’habitatge col·lectiu.

S’ofereix:

 • Treball en empresa amb sensibilitat social i alineada amb l’economia social, amb
  respecte per a les persones i el grup ,les necessitats de conciliació familiar, cures i
  benestar.
 • L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitats de les
  obres i l’entitat i puntualment en caps de setmana. El lloc de treball serà
  principalment a les obres , inicialment a Barcelona, també puntualment a la seu de La Constructiva i d’altres ubicacions arreu de Catalunya
 • Contracte laboral de 40h setmanals durant 6 mesos, renovables i ampliables. Amb
  voluntat de permanència.
 • Remuneració a convenir i segons escala salarial de La Constructiva.
 • Incorporació prevista al mes de maig de 2019.

 

Si us plau, interessades envieu curriculum a info@laconstructiva.coop i ompliu el formulari enllaçat (https://forms.gle/eDkPgD73EpSaLQB26) abans del 5 de maig 2019

Col·laboracióCompartir espai amb valors ESS

 • Assocació La Tregua. Arte y transformación social
 • 31 de desembre de 2019

Tenim en lloguer solidari un espai al barri de Gràcia, ampli i còmode, amb moltes possibilitats.

Busquem persones tranquil·les amb visió social o entitats de l’ESS que busquin compartir un espai i pot ser implicar-se o crear nous projectes, amb una entitat similar.
Vine a conèixer-nos!

Col·laboracióEspai per compartir al barri del Guinardó

 • A Granel SCCL
 • 31 de desembre de 2019

Tenim en règim de lloguer un espai al barri del Guinardó, molt gran i amb moltes possibilitats.

Busquem altres entitats de l’ESS que busquin compartir un espai amb una entitat similar.

Estem al carrer Sant Antoni Maria Claret, 175

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.