Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballResponsable de comunicació

 • Sostre Cívic
 • 21 d'octubre de 2020

Vols treballar amb nosaltres? Busquem responsable de comunicació!

T’agrada el nostre projecte i creus en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? És el teu moment per començar a treballar amb nosaltres i contribuir a fer-ho possible!

Busquem una persona tècnica en comunicació per a substitució per baixa de maternitat, t’expliquem a continuació tots els detalls:
Quines serien les teves funcions?

 • Desenvolupament estratègic de la comunicació de l’entitat.
 • Gestió i dinamització del web, xarxes socials i butlletins electrònics.
 • Redacció de continguts, i coordinació amb proveïdors per la generació de materials acords amb la imatge gràfica de l’entitat.
 • Creació de continguts gràfics de suport pels diferents canals.
 • Relació amb mitjans de comunicació (redacció notes de premsa, atenció a mitjans…).
 • Disseny i execució de campanyes comunicatives segons objectius de l’entitat.
 • Coordinació amb el Consell Rector i amb les persones voluntàries que realitzen tasques de comunicació dels projectes d’habitatge cooperatiu, i també d’altres entitats del sector.
 • Gestió del correu d’atenció al soci i atenció al públic, i altres tasques de suport a l’administració i gestió de la base social de l’entitat.
 • Coordinació i execució d’accions de difusió del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, com xerrades informatives i activitats diverses.

Què t’oferim?

 • Participar en un projecte cooperatiu i transformador en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa/voluntària.
 • Contracte laboral de 35h o 40h setmanals durant 10 mesos (a definir).
 • Retribució anual bruta de 21.500€ (per jornada 40h).
 • Incorporació prevista la segona quinzena de novembre.

Si hi tens interès, en aquest enllaç trobaràs tota la informació de l’oferta, amb més detalls dels requisits i les característiques del lloc de feina. Envia el teu CV a cv@sostrecivic.cat fins el dia 21 d’octubre i omple aquest formulari.

TreballTècnic/a de suport a l’habitatge

 • ProHabitatge
 • 15 de novembre de 2020

ProHabitatge és una entitat sense ànim de lucre i independent que porta treballant des de 1999 amb la finalitat de prevenir i eradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i dels Drets Humans. Desenvolupem estratègies d’inclusió residencial, mitjançant processos d’empoderament feminista i d’intermediació social i solidària.

Necessitem incorporar un/a tècnic/a de suport a l’habitatge a Terrassa al programa amb famílies en situació d’exclusió residencial i dones que han patit violència masclista.

FORMACIÓ

Formació reglada en ciències socials:

 • Integració social, Educació social, Dret, Ciències del treball, , Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o – Relacions laborals, Educació Social o Treball Social o Magisteri.

Formació complementària:

 • Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.
 • Formació en matèria de violència Masclista

Es valorarà:

 • Formació de formadors/es.
 • Formació en enfocament de gènere.
 • Coneixements en polítiques i recursos d’ Habitatge social

EXPERIÈNCIA

Experiència requerida i desenvolupament de funcions:

 • Selecció dels diferents candidats/es d’entrada al projecte d’habitatge social
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l’Acord d’allotjament, el Reglament de Règim Intern i l’inventari d’entrada, així com recollida del dipòsit d’entrada)
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi)
 • Supervisió, acompanyament i seguiment socioeducatiu d’acord amb el Pla de Treball( àmbit laboral, salut, familiar, personal d’habitatge)
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l’ús de l’habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …)
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies
 • Cobertura dels corresponents torns del telèfon d’urgència (actiu 365 dies a l’any i sempre que la oficina no realitza atenció al públic)
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies (- Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions
 • Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte

Es valorarà:

 • Experiència en la recerca d’Habitatges
 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges
 • Coneixement i aplicació del model de competències
 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables

COMPETÈNCIES

Instrumentals:

 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Català parlat i escrit.

Transversals:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

JORNADA I HORARI

 • Jornada COMPLETA 38,5 preferiblement tardes
 • Dimarts , dijous divendres Matí i tarda fins les 20
 • Dilluns i Dimecres només tardes.
 • Es necessària disponibilitat per fer emergències cada mes i mig 15 dies i es porta un telèfon emergències remunerat.

CONTRACTE (tipus i durada)

 • 6 mesos i 6 mesos previsió de continuïtat

REMUNERACIÓ

 • Conveni d’Acció Social Personal Qualificat + complements

Enviar CV’s a prohabitatge@prohabitatge.org fins el 15-11-2020

TreballAtenció a les persones consumidores

 • Som Connexió
 • 5 d'octubre de 2020

Som Connexió som una cooperativa de consum sense afany de lucre que neix amb el propòsit de desenvolupar una alternativa real de consum en el camp de les telecomunicacions (serveis de telefonia i connexió internet).

Busquem una persona que s’integri al nostre equip de treball per desenvolupar les tasques d’atenció i suport a la persona consumidora.
Descripció del lloc

Ubicació: El lloc de treball s’integra a l’equip d’Atenció i Suport a les persones consumidores.

Funció general: Acompanyar el procés de contractació i provisió dels serveis de banda ampla i atendre la gestió d’incidències del servei d’internet, vetllant per l’acompliment dels compromisos de qualitat establerts a la cooperativa.

Tasques:

Atendre els canals de comunicació d’incidències i consultes de les persones sòcies de la cooperativa. També en torns de guàrdia.
Tramitar contractacions i provisió de serveis.
Assistència tècnica de primer i segon nivell. Proporcionar diagnòstic i resolució d’incidències, assegurant que es compleixin els acords de nivell de servei (SLA).
Donar suport a l’equip de Serveis i atenció a la base social.
Establir contacte amb proveïdors i altre personal de TI per a la resolució de problemes.
Participar de les reunions de coordinació i millora dels serveis.
I, en general, qualsevol altra tasca de suport tècnic i d’atenció que requereixi la cooperativa en l’àmbit dels serveis.

Requisits:

 • Batxillerat

Experiència:

 • Experiència contrastada en tasques similars.
 • Experiència en processos de contractació i gestió altes de serveis
 • Experiència en gestió d’incidències
 • Experiència en eines de gestió CRM

Competències:

 • Ètica i credibilitat
 • Treball en equip
 • Flexibilitat i adaptació constant al canvi
 • Tolerància a la pressió
 • Compromís
 • Elevada capacitat comunicativa (escolta activa, assertivitat, empatia)
 • Innovació
 • Iniciativa
 • Elevada capacitat d’aprenentatge

Idiomes:

 • Català (oral i escrit)
 • Castellà (oral i escrit)

Es valorarà:

 • Coneixements del sector de les telecomunicacions.
 • Activista en l’àmbit del consum conscient i responsable.

Condicions del lloc:

 • Jornada sencera (37,5h/setmana).
 • Horari laboral de dilluns a divendres de 9:30h a 17h (flexibilitat en les hores d’inici i fi).
 • Guàrdies rotatives de 17 a 21h i en cap de setmana (cada 7 setmanes).
 • Contracte indefinit.
 • Salari brut anual: 16.891€ els primers 12 mesos; després 18.411€ (segons acord salarial del 2020).
 • Incorporació immediata
 • Ubicació: El Prat de Llobregat.

Per participar en el procés de selecció:

Enviar CV i carta de motivació a comunicacio@somconnexio.coop amb la referència “Oferta laboral Atenció a la Persona Consumidora”.

Col·laboracióPremis millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme | TFG COOP 2020

 • Fundació Roca i Galès
 • 13 de novembre de 2020

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – UdL|Curs 2019 – 2020

La Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i la Fundació Roca i Galès volen impulsar la realització de Treballs de Fi de Grau (TFG) sobre aspectes relacionats amb el cooperativisme.

Llegeix +

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – URV|Curs 2019 – 2020

La Fundació Roca Galès (FRG) i la Càtedra URV d’Emprenedoria i de Creació d’Empreses (CÀTEDRA) convoquen el Premi al millor treball de fi de grau sobre cooperativisme.

Llegeix +

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – UVIC|Curs 2019 – 2020

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic i la Fundació Roca Galès convoquen el Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre cooperativisme i les metodologies d’educació i d’aprenentatge cooperatiu.

Llegeix +

Col·laboracióAjut per a la realització de treballs de recerca en l’àmbit del cooperativisme 2020

 • Fundació Roca i Galès
 • 30 d'octubre de 2020

Presentació

La Fundació Roca Galès i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) concedeixen un ajut a la recerca per promoure la realització de treballs de recerca sobre bones pràctiques en la informació financera i la gestió de les empreses cooperatives a Catalunya.
Candidats

Poden optar a l’ajut aquells investigadors, professors o professionals que presentin projectes de recerca sobre els aspectes relacionats amb la informació financera, la gestió de les empreses cooperatives i altres temes d’interès pel moviment cooperatiu.

Els candidats hauran de residir i/o treballar a Catalunya. Els membres del jurat, de la Junta Directiva de l’ACCID i del Patronat de la Fundació Roca i Galès no podran presentar-se com a candidats a l’ajut.

Dotació econòmica

Es concedeix un ajut dotat amb 3.000 euros (subjectes a les retencions fiscals que corresponguin), que serà cofinançat al 50% per la Fundació Roca i Galès i l’ACCID. El lliurament de l’import de l’ajut es farà efectiu al lliurament del treball que haurà de complir amb les característiques incloses a la proposta.

Normativa

El treball haurà de tenir el format de document de treball, amb una extensió aproximada d’entre 50 i 100 pàgines, i podrà ser editat per la Fundació Roca Galès i l’ACCID, tant en versió complerta com en versió resumida.

Jurat

El jurat estarà format per:

 • un membre del Patronat de la Fundació Roca Galès (FRG)
 • dos membres del Servei d’Estudis i Projectes (SEP) de la Fundació Roca Galès
 • dos membres de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

Presentació de candidatures i lliurament de l’ajut

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 30 d’octubre de 2020. Les persones interessades en sol·licitar l’ajut hauran de presentar el seu currículum vitae i un resum escrit de la proposta de recerca (objectius, metodologia de la recerca, potencials contribucions del treball, etc.).
Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic o postal a:

Secretaria de la Fundació Roca i Galès: Aragó 281, 1r 1a 08009 Barcelona :: Tel. 93 215 48 70 :: Fax 93 487 32 83. fundacio@rocagales.cat

Secretaria de l’ACCID: Gal·la Placídia, 32, Edif. Col.legi d’Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 · info@accid.org

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.