Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballGestor/a comercial (Àrea de Particulars)

 • Arç Cooperativa
 • 1 de novembre de 2019

Vols treballar amb nosaltres?

Fa més de 35 anys que vam començar el projecte d’Arç Cooperativa. Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’Economia Social i Solidària, el món associatiu i les energies renovables. Formem part del grup cooperatiu ECOS i de CAES (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som la primera corredoria d’assegurances europea certificada amb el segell Ethsi, que acredita unes pòlisses gestionades amb criteris ètics. Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC).

Busquem una persona amb un perfil comercial assolint funcions d’assessorament i venda de productes asseguradors destinats a particulars.

Funcions

Identificar les necessitats dels clients, assessorar i comercialitzar els productes asseguradors a particulars mitjançant l’acció comercial directa (atenció telefònica, correu electrònic i/o visita presencial).
Realitzar la gestió i seguiment de tràmits administratius necessaris per a la contractació de les assegurances.
Accions comercials per a la fidelització i manteniment de la cartera.
Gestió de campanyes comercials.
Atenció telefònica.

Formació

Cicle Administració o similar.
Formació complementària relacionada amb el sector assegurador.
Cursos gestió comercial i tècniques de venda.
Es valoraran perfils amb altres formacions però amb experiència comercial en el sector.

Idiomes

Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

Mínima d’un any en gestió d’assegurances.

Requisits

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
CRM / Visual SEG i/o de gestió assegurances.

Condicions laborals

Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
.
Condicions salarials: les establertes al Conveni vigent d’empreses de mediació.
Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Competències

Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització entre els seus col·laboradors/es.
Tolerància pressió / autocontrol: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
Iniciativa: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents.
Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
Cooperació / Treball equip: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportació d’idees.
Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats
Orientació assoliment resultats: No perdre de vista els objectius a assolir al seu àmbit de responsabilitat. Perseverant per aconseguir els objectius, tot i els obstacles. Ser eficient, optimitzant els recursos i el temps en la realització de les seves tasques.
Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant qualsevol problema i proporcionar les solucions més idònies. Servir al client de forma cordial i empàtica.
Comunicació: Domini escrit, parlat i audiovisual. Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Escolta activa.

Procés de selecció

Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
Si estàs interessat a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

TreballTècnic/a de producció (Àrea d’Empreses i Organitzacions)

 • Arç Cooperativa
 • 1 de novembre de 2019

Vols treballar amb nosaltres?

Fa més de 35 anys que vam començar el projecte d’Arç Cooperativa. Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’Economia Social i Solidària, el món associatiu i les energies renovables. Formem part del grup cooperatiu ECOS i de CAES (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som la primera corredoria d’assegurances europea certificada amb el segell Ethsi, que acredita unes pòlisses gestionades amb criteris ètics. Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC).

Busquem una persona amb un perfil tècnic amb funcions de servei i assessorament als comercials per a la cotització i presentació de projectes d’assegurances a empreses i organitzacions. Control de qualitat de les pòlisses emeses i atenció al client.

Funcions

Recepció i avaluació de les sol·licituds d’assegurances enviades per el/s comercial/s.
Entrada de l’oportunitat i/o modificació d’aquesta en el CRM.
Identificació i avaluació del risc.
Sol·licitud i recopilació d’informació complementària en cas de ser necessari.
Cotització del risc en vàries companyies asseguradores.
Selecció de la proposta que més s’adequa a la necessitat del client i preparació de projecte.
Sol·licitud de contractació de l’assegurança.
Control de la recepció de la documentació i revisió de la pòlissa.
Suport a la resta de l’àrea d’empreses i organitzacions.
Atenció telefònica.

Formació

Formació Cicle Formatiu.
Formació complementària relacionada amb el sector assegurador.
Es valoraran perfils amb altres formacions però amb experiència en el sector assegurador.

Idiomes

Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

Mínima de dos anys en gestió d’assegurances dels següents rams tècnics: Responsabilitat civil, pimes, comerços i accidents

Requisits

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
CRM/VISUAL SEG i/o programes de gestió d’assegurances.

Condicions laborals

Incorporació Immediata.
Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
.
Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Competències

Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització.
Tolerància pressió: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
Iniciativa: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents. Predisposició a participar i aportar idees. No traspassar el problema, assumir-lo i solucionar-lo.
Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
Cooperació: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant dels conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportació d’idees
Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats.
Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant qualsevol problema i proporcionar les solucions més idònies. Servir al client de forma cordial i empàtica.
Comunicació: Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Domini oral, escrit i audiovisual.

Procés de selecció

Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
Si estàs interessat a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

TreballTècnic/a comercial (Àrea d’Empreses i Organitzacions)

 • Arç Cooperativa
 • 1 de novembre de 2019

Vols treballar amb nosaltres?

Fa més de 35 anys que vam començar el projecte d’Arç Cooperativa. Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’Economia Social i Solidària, el món associatiu i les energies renovables. Formem part del grup cooperatiu ECOS i de CAES (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som la primera corredoria d’assegurances europea certificada amb el segell Ethsi, que acredita unes pòlisses gestionades amb criteris ètics. Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC).

Busquem una persona amb un perfil comercial amb competència tècnica amb funcions d’assessorament i venda de productes asseguradors destinats a empreses i organització.

Funcions

Atenció i visita a col·lectius i clients empresa en cartera que tingui assignats.
Cerca de nous clients.
Accions comercials de seguiment de campanyes actives.
Formació a col·lectius.
Inspecció de risc.

Idiomes

Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

Mínima de dos anys en vendes d’assegurances en els següents rams tècnics: Responsabilitat civil, pimes, comerços, accidents, tot risc, construcció…

Requisits

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
CRM/VISUAL SEG i/o programes de gestió d’assegurances.
Vehicle propi.
Disponibilitat d’horari.

Condicions laborals

Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
.
Condicions salarials: les establertes al Conveni vigent d’empreses de mediació.
Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Competències

Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització.
Tolerància pressió: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
Iniciativa / seguiment / responsabilitat: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents. Predisposició a participar i aportar idees. No traspassar el problema, assumir-lo i solucionar-lo. Grau de responsabilitat en el seguiment màxim. Creativitat i independència en la feina.
Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
Cooperació: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportar idees.
Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats. Correcta gestió de l’agenda d’oportunitats.
Orientació assoliment resultats: No perdre de vista els objectius a assolir al seu àmbit de responsabilitat. Perseverant per aconseguir els objectius. Eficient, optimitzant els recursos i el temps en la realització de les seves tasques.
Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant les seves necessitats de producte per proporcionar les solucions més idònies.
Comunicació: Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Domini oral, escrit i audiovisual. Capacitat per parlar en públic.

Procés de selecció

Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
Si estàs interessat a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

TreballCoordinador/a de l’àrea de migracions

 • Irídia
 • 20 d'octubre de 2019

Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos es una asociación que trabaja en Cataluña por la defensa de los Derechos Humanos, en particular, por los civiles y políticos. Apostamos por combinar la intervención directa ante situaciones de vulneración de derechos con el desarrollo de procesos de incidencia política y social, que tienen como objetivo promover cambios en las políticas públicas. Todo ello, a través de una estructura estable, sostenible e independiente.

En Irídia, buscamos Coordinador/a del Área de Migraciones. Desde el área trabajamos para denunciar las situaciones de vulneración de derechos y de violencia institucional que se producen en el marco de los procesos migratorios, desde una mirada a sus consecuencias sociales e individuales. Asimismo, buscamos generar procesos de incidencia política y social en los que se conciba la migración como un derecho humano a respetar.

Descripción del lugar de trabajo
• Definir, ejecutar y evaluar los proyectos propios del área de Migraciones en colaboración con el equipo y la Coordinación de Proyectos
• Redacción de contenidos, informes y documentación derivada de la ejecución del proyecto
• Interlocución con instituciones, Administración Pública y Medios de Comunicación
• Definir y desarrollar los procesos de incidencia política en el área en coordinación con Dirección Estratégica y Comunicación
• Visitas al CIE de Barcelona

Requisitos imprescindibles
• Jurista, preferentemente abogado/a colegiado/ada
• Experiencia en coordinación y ejecución de proyectos
• Experiencia en investigación y elaboración de informes
• Formación específica en Derechos Humanos y Migraciones. Perspectiva de género
• Habilidades sociales y comunicativas. Experiencia en conferencias y comunicación institucional
• Dominio del paquete de Ofimática (Microsoft y programario libre)
• Nivel alto de catalán, castellano y francés. Inglés hablado
• Flexibilidad horaria/disponibilidad para viajar (puntualmente)

Se valorará positivamente
• Experiencia asociativa y/o en movimientos sociales y en la lucha antirracista
• Proactividad y motivación para trabajar en equipo
• Presencia activa en RRSS
• Publicaciones propias relacionadas con el ámbito de actuación
• Conocimiento de otros idiomas (especialmente árabe)

Sobre la plaza
Lugar de trabajo: C/Casp 43, bajos, 08010 Barcelona
Fecha de incorporación: 1 de noviembre
Tipo de contrato: Contrato temporal (6 meses) con posible renovación
Período de prueba: 1 mes
Jornada laboral: 20h semanales, ampliable a partir del enero 2020
Retribución: 770€/mes bruto (pagas prorrateadas)
Horario: Preferiblemente mañanas (flexibilidad horaria)

Cómo presentarse
Las personas interesadas pueden enviar un correo con su CV y una carta de motivación con el asunto “COORDINADOR/A ÀREA MIGRACIONS” a info@iridia.cat
Fecha límite 20 de octubre.

Le informamos que la Asociación Irídia, responsable del tratamiento de los datos facilitados, con correo indo@iridia.cat y teléfono 693563529, tratamos los datos de personas candidatas con el fin de informarles sobre distintas vacantes a puestos de trabajo que se produzcan. La persona interesada puede ejercer su derecho de cancelación, acceso a sus datos, rectificar los datos inexactos o solicitar la supresión en cualquier momento. Los datos son tratados bajo medidas de seguridad, no se cederán a terceros ni se hará otro uso no especificado. Para más información sobre nuestra política de protección de datos puede consultarla aquí.

TreballPersona Tècnica de Comunicació i Màrqueting

 • Fil a l'agulla
 • 25 d'octubre de 2019

Descripció
Fil a l’agulla és una cooperativa d’Iniciativa Social i sense ànim de lucre que acompanya a persones i grups en processos de presa de consciència amb vocació de transformar i incidir allà on treballem: al món educatiu, les organitzacions, els grups, les comunitats, les persones, les relacions i nosaltres mateixes.
Busquem una persona amb experiència en comunicació i màrketing per cobrir una plaça de Tècnica de Comunicació de la cooperativa.

Funcions
● Execució i seguiment del pla de comunicació i màrqueting de la Cooperativa juntament amb la coordinació general.
● Redacció i enviament de continguts relacionats amb les àrees i serveis de la cooperativa: notes de premsa, notícies, presentacions, articles, etc.
● Disseny i maquetació de cartells i altres publicacions en format digital.
● Manteniment i millora de la pàgina web.
● Redacció i edició dels newsletter i altres campanyes d’email màrqueting. Mailchimp.
● Relació amb periodistes, revistes, diaris i altres líders d’opinió.
● Suport en l’organització d’esdeveniments relacionats amb les activitats de la cooperativa.
● Seguiment, manteniment i anàlisi de les xarxes socials de l’entitat.

Perfil de la persona candidata
● CFGM, CFGS o títol universitari en el camp del periodisme, la comunicació audiovisual o la publicitat o experiència demostrable de dos anys o més en el camp de les xarxes socials i la comunicació.
● Coneixements i habilitats en disseny gràfic i web i edició de vídeos i imatges (InDesign, Premiere, Photoshop o altres).
● Domini del gestor de continguts web WordPress.
● Coneixements i experiència en redacció de notícies, articles de bloc, continguts per xarxes socials. Capacitat de síntesi i relatoria.
● Coneixements en gestió de xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram.
● Coneixements d’ús i gestió de Mailchimp.
● Coneixements d’ús de les eines de Google Drive.
● Coneixements de màrqueting digital.
● Nivell alt de català i castellà.
● Capacitat resolutiva, gestió del temps, treball en equip, autonomia i adaptabilitat.
● Interès en formar part d’un projecte empresarial cooperatiu.

Es valorarà
● Experiència associativa i/o cooperativa, personal o professional.
● Tenir coneixements en facilitació de grups, gestió de conflictes, perspectiva interseccional.
● Coneixements d’anglès.
● Capacitat organitzativa, proactiva i de planificació.
● Habilitats per treballar en equip.

Característiques
● Contractació de 20 hores setmanals. Horari preferiblement matins.
● Contractació per obra i servei (6 mesos prorrogables).
● Sou brut: 1022,66€ /mes.
● Lloc de treball: Barcelona (Bailèn, núm. 5).
● Incorporació immediata.
● Informació requerida: Currículum vitae i carta de motivació.

Les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista
Adreça d’enviament: helena@filalagulla.org
Referència de la plaça: Tècnic/a de comunicació
Data límit de recepció de candidatures: 25 d’octubre de 2019
Data prevista d’incorporació: 4 de novembre de 2019

Col·laboracióCompartir espai amb valors ESS

 • Assocació La Tregua. Arte y transformación social
 • 31 de desembre de 2019

Tenim en lloguer solidari un espai al barri de Gràcia, ampli i còmode, amb moltes possibilitats.

Busquem persones tranquil·les amb visió social o entitats de l’ESS que busquin compartir un espai i pot ser implicar-se o crear nous projectes, amb una entitat similar.
Vine a conèixer-nos!

Col·laboracióEspai per compartir al barri del Guinardó

 • A Granel SCCL
 • 31 de desembre de 2019

Tenim en règim de lloguer un espai al barri del Guinardó, molt gran i amb moltes possibilitats.

Busquem altres entitats de l’ESS que busquin compartir un espai amb una entitat similar.

Estem al carrer Sant Antoni Maria Claret, 175

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.