Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


Col·laboracióPremis millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme | TFG COOP 2020

 • Fundació Roca i Galès
 • 13 de novembre de 2020

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – UdL|Curs 2019 – 2020

La Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i la Fundació Roca i Galès volen impulsar la realització de Treballs de Fi de Grau (TFG) sobre aspectes relacionats amb el cooperativisme.

Llegeix +

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – URV|Curs 2019 – 2020

La Fundació Roca Galès (FRG) i la Càtedra URV d’Emprenedoria i de Creació d’Empreses (CÀTEDRA) convoquen el Premi al millor treball de fi de grau sobre cooperativisme.

Llegeix +

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme – UVIC|Curs 2019 – 2020

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic i la Fundació Roca Galès convoquen el Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre cooperativisme i les metodologies d’educació i d’aprenentatge cooperatiu.

Llegeix +

Col·laboracióAjut per a la realització de treballs de recerca en l’àmbit del cooperativisme 2020

 • Fundació Roca i Galès
 • 30 d'octubre de 2020

Presentació

La Fundació Roca Galès i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) concedeixen un ajut a la recerca per promoure la realització de treballs de recerca sobre bones pràctiques en la informació financera i la gestió de les empreses cooperatives a Catalunya.
Candidats

Poden optar a l’ajut aquells investigadors, professors o professionals que presentin projectes de recerca sobre els aspectes relacionats amb la informació financera, la gestió de les empreses cooperatives i altres temes d’interès pel moviment cooperatiu.

Els candidats hauran de residir i/o treballar a Catalunya. Els membres del jurat, de la Junta Directiva de l’ACCID i del Patronat de la Fundació Roca i Galès no podran presentar-se com a candidats a l’ajut.

Dotació econòmica

Es concedeix un ajut dotat amb 3.000 euros (subjectes a les retencions fiscals que corresponguin), que serà cofinançat al 50% per la Fundació Roca i Galès i l’ACCID. El lliurament de l’import de l’ajut es farà efectiu al lliurament del treball que haurà de complir amb les característiques incloses a la proposta.

Normativa

El treball haurà de tenir el format de document de treball, amb una extensió aproximada d’entre 50 i 100 pàgines, i podrà ser editat per la Fundació Roca Galès i l’ACCID, tant en versió complerta com en versió resumida.

Jurat

El jurat estarà format per:

 • un membre del Patronat de la Fundació Roca Galès (FRG)
 • dos membres del Servei d’Estudis i Projectes (SEP) de la Fundació Roca Galès
 • dos membres de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

Presentació de candidatures i lliurament de l’ajut

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 30 d’octubre de 2020. Les persones interessades en sol·licitar l’ajut hauran de presentar el seu currículum vitae i un resum escrit de la proposta de recerca (objectius, metodologia de la recerca, potencials contribucions del treball, etc.).
Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic o postal a:

Secretaria de la Fundació Roca i Galès: Aragó 281, 1r 1a 08009 Barcelona :: Tel. 93 215 48 70 :: Fax 93 487 32 83. fundacio@rocagales.cat

Secretaria de l’ACCID: Gal·la Placídia, 32, Edif. Col.legi d’Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 extensió 2019 · info@accid.org

Col·laboracióPremis Fundació Roca Galès 2020

 • Fundació Roca i Galès
 • 23 d'abril de 2020

La Fundació Roca Galès (FRG) convoca l’edició dels Premis Fundació Roca Galès 2020 per reconèixer públicament tasca social important que desenvolupen les entitats i empreses de l’economia social i solidària a Catalunya. Aquests guardons estan pensats per a premiar els projectes i/o trajectòries de persones, associacions, empreses i institucions l’objectiu de les quals sigui treballar i promoure el cooperativisme, el respecte pel medi ambient i el benestar social.

BASES

1a) Objecte del Premis

La FRG convoca els premis següents:

28è. Premi Jacint Dunyó, en reconeixement a la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en el cooperativisme i l’economia social i solidària.

22è. Premi Albert Pérez-Bastardas, en reconeixement a la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en la protecció del medi natural, l’educació ambiental i la sostenibilitat.

11è. Premi Benet Vigo, en reconeixement la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en la justícia social.

Els premis es dirigeixen tant als treballs que s’hagin realitzat durant l’any en curs o que encara s’estiguin desenvolupant, com a la trajectòria de l’entitat o empresa en qüestió.

2a) Participants

Podran optar als premis totes les persones, entitats i empreses de Catalunya que presentin projectes i promocionin actes relacionats amb l’economia solidària i la cooperació, de conformitat amb el que es preveu en la base 1a.

3a) Premi

Cadascun dels premis consistirà en el lliurament d’un objecte, placa o medalla commemorativa i productes i/o serveis de Mercat social.

El resultat de l’elecció dels premiats serà comunicat directament a la persona o entitat escollida.

La FRG farà publicitat del veredicte i del lliurament dels premis als mitjans de comunicació, les xarxes socials i d’altres.

4a) Elecció de les entitats premiades

El Consell Consultiu de la Fundació Roca Galès escollirà els guardonats entre una selecció de les persones, entitats i empreses presentades.

Tant els membres del Consell consultiu de la FRG com el públic en general poden presentar un mínim d’una i un màxim de tres propostes a premiar per a cada àmbit.

El recompte de vots el farà el secretari del Patronat.

Cadascun dels premis s’atorgarà a la persona, entitat o empresa més votada.

Els premis podran ser declarats deserts. El veredicte serà inapel·lable.

5a) Presentació de propostes

La data límit per a la presentació de les propostes a optar al premi finalitzarà el dia 23 d’abril del 2020.

Les propostes es poden presentar a través d’aquest enllaç. Pot fer-ho en nom propi la mateixa persona, entitat o empresa interessada, o bé una altra que consideri que ella és mereixedora del premi; en aquest cas, la persona, entitat o empresa que ho proposa haurà d’especificar el seu nom per a què sigui vàlida.

6a) Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es farà durant la Nit de la FRG, que es celebra anualment.

Per a aquesta quarta convocatòria, la Nit de la FRG tindrà lloc el divendres 5 de juny de 2020 la Sala d’Actes de la Lleialtat Santsenca (c. Olzinelles, 31 de Barcelona).

TreballGerent

 • Som Energia
 • 16 d'abril de 2020

Som Energia segueix creixent en volum i complexitat, i ja és una cooperativa de gran dimensió, amb els reptes que això implica. És per això que aposta per una gerència de colideratge de nova creació que integri dues vessants: la gerència empresarial i la gerència cooperativa.

Busquem

Cerquem un perfil professional de gerència empresarial que s’emmarcarà dins l’equip de gerència. Hi haurà d’aportar experiència i coneixement dins la vessant d’estratègia empresarial en el mercat elèctric i la generació a partir de fonts renovables, i complementarà així l’altra persona de l’equip (gerència cooperativa), que assumirà la vessant del cooperativisme i la participació.

Busquem una persona que tingui afinitat amb els valors de Som Energia, amb caràcter emprenedor i visió estratègica empresarial. Cerquem una persona proactiva, una professional amb capacitat de lideratge i d’anàlisi, i resolutiva. Haurà de dur a terme la planificació i la gestió de la cooperativa treballant en equip amb totes les professionals que formen Som Energia.

Haurà d’aportar visió estratègica empresarial, innovadora i emprenedora per desenvolupar les oportunitats de negoci. Tot, en consonància amb els valors i principis propis de la cooperativa, en particular, i del cooperativisme en general, sempre posant al centre de les seves tasques i responsabilitats les persones que formen part de la cooperativa (sòcies, treballadores i clientes).

Lloc de feina

L’equip de gerència liderarà el negoci de Som Energia, gestionant els recursos per acomplir els objectius fixats per la cooperativa. El lloc de feina de gerència empresarial tindrà la responsabilitat de garantir la viabilitat econòmica i assolir les fites que es marquin des d’un punt de vista estratègic empresarial i financer, en sintonia amb els valors de l’entitat.

A la vegada, tindrà la responsabilitat de treballar conjuntament amb la gerència cooperativa i el Consell Rector, així com vetllar pel benestar de l’equip de professionals.

Els objectius són la planificació, organització, coordinació i supervisió de l’equip tècnic i dels recursos financers i materials amb què compta la cooperativa, garantint el bon funcionament i creixement amb criteris de qualitat i excel·lència tècnica.

Requeriments tècnics de l’oferta

 • Formació reglada d’estudis superiors en ciències empresarials, jurídiques i/o socials, o bé enginyeries o ciències ambientals. També es valorarà experiència assimilable.
 • Coneixements d’administració i gestió d’empreses i equips de treball.
 • Experiència acreditable de mínim 5 anys ocupant una posició similar.
 • Disponibilitat per treballar a les oficines de Girona i flexibilitat horària i de mobilitat.

Altres coneixements valorables

 • Formació complementària als estudis superiors, tant en el sector energètic com en la gestió de les organitzacions.
 • Coneixements en energies renovables i de la normativa aplicable al sector.

Oferim

 • Incorporació a l’Equip de Treball de Girona.
 • Contracte indefinit de jornada completa amb flexibilitat horària.
 • Retribució a concretar segons l’escala salarial de la cooperativa.
 • Vivència del món cooperatiu des de la perspectiva d’una cooperativa sense ànim de lucre, en creixement i dedicada a la comercialització i producció d’energies renovables.
 • Formar part d’una eina efectiva per canviar el món.

Com respondre a l’oferta

Si tens interès a presentar-te a l’oferta, pots respondre aquest formulari.

A Som Energia treballem per acostar-nos a la igualtat d’oportunitats sense discriminacions de cap tipus (gènere, origen, estat civil, edat, classe social, etc.), per això t’animem a no incloure al currículum determinada informació personal que no és rellevant per valorar la teva candidatura (per exemple l’edat, el gènere, l’estat civil o una fotografia teva).

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.