Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballTècnica SAIDAVI

  • Iridia
  • 3 de desembre de 2020

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Tot això es duu a terme a través d’una estructura estable, sostenible i independent.
El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. Treballem en l’àmbit de les vulneracions de drets en context de protesta, espai públic, presons i CIEs.
Davant l’increment de persones beneficiàries del SAIDAVI i el creixement exponencial del servei durant aquests últims anys, sobretot degut a la realitat política i social que hem viscut, s’ha anat perfilant el mecanisme d’execució del servei.

Totes les persones beneficiàries passen per una primera fase, mitjançant els canals d’arribada (telèfon, correu electrònic, derivació d’altres entitats, dels serveis públics o de la xarxa informal), es concerta una entrevista psico jurídica presencial amb la persona afectada i a partir d’aquí es decideix quin circuit ha de seguir en el si del Servei, ja sigui l’assessorament i el seguiment del cas o bé la representació lletrada del litigi i l’acompanyament psicosocial. En el marc d’aquest, s’elabora un informe anual de vulneracions de drets detectades i es duen a terme recomanacions a les diferents administracions públiques competents en la matèria. El SAIDAVI es finança majoritàriament amb les quotes de les persones sòcies d’Irídia i donacions, però, això no obstant, les subvencions públiques i privades també tenen un pes important.

Busquem a una persona per gestionar el cicle dels projectes del SAIDAVI (subvencions públiques i privades), així com executar algunes de les activitats que aquests preveuen: primera atenció (telefònica o via correu electrònic) amb víctimes de vulneracions de drets humans, derivació a altres organitzacions o serveis o entrada en el circuit del SAIDAVI, gestió de la base de dades d’usuàries i control de tot el cicle, coordinació de l’Informe anual de vulneracions, així com les tasques pròpies del funcionament del SAIDAVI (assistència a les reunions de coordinació, coordinació de les formacions internes, coordinació amb l’equip del SAIDAVI, etc.).

Tasques a realitzar
• Gestió tècnica de la formulació, seguiment i de la justificació de les subvencions del SAIDAVI (requereix coneixement en drets humans i especialment en qüestions relacionades amb tortura i tractes inhumans o degradants)
• Gestió del telèfon d’atenció i del correu electrònic: primeres derivacions i concertació de les primeres visites amb les psicòlogues i advocades.
• Gestió de la base de dades durant tot el cicle al SAIDAVI: registre i seguiment de les dades d’usuàries, extracció de dades per als informes interns, per a incidència i per a l’Informe anual
• Coordinació de l’informe anual del SAIDAVI
• Coordinació de les formacions internes de l’equip del SAIDAVI
• Gestió administrativa del SAIDAVI: convocatòria de reunions d’equip, redacció d’actes, etc.
• Coordinació amb la resta de membres del SAIDAVI

Requisits imprescindibles
• Títol universitari de llicenciatura o grau. Es valoraran especialment les llicenciatures o graus en Ciències Polítiques, Sociologia, Dret o Criminologia.
• Plena autonomia en la formulació, seguiment i justificació de subvencions públiques i privades (experiència acreditable de mínim 3 anys).
• Experiència o formació en gestió de bases de dades.
• Formació en drets humans en el sistema penal (especial èmfasi en tortura, tractes inhumans i/o degradants i violència institucional en el marc del sistema penal) o experiència acreditada en aquest camp.
• Habilitats socials i comunicatives.
• Capacitat de treball en equip i experiència acreditada en aquest sentit.
• Domini alt del paquet d’ofimàtica (Microsoft i programari lliure i programes de gestió de dades)
• Imprescindible nivell alt de català i castellà, i nivell mig de francès parlat

 

Es valorarà positivament
• Experiència en primera atenció a víctimes.
• Formació o experiència en perspectiva psicosocial.
• Experiència associativa i/o en moviments socials.
• Perspectiva feminista.
• Coneixement en protecció de dades sensibles
• Nivell alt d’anglès parlat i escrit i/o nivell alt de francès parlat.

 

Sobre la plaça
Lloc de treball: C/ Riera d’Escuder 38, 08028 Barcelona
Data d’incorporació: 4 de gener de 2021
Tipus de contracte: Contracte temporal inicial de 6 mesos amb conversió a indefinit posteriorment

Període de prova: 2 mesos
Jornada laboral: 40h setmanals
Retribució: 1.800 €/mes bruts (pagues prorratejades)

 

Per presentar-s’hi
Persones interessades enviar el CV i una carta de motivació en un correu d’assumpte “Tècnica SAIDAVI” a l’adreça electrònica info@iridia.cat. Data límit 3 de desembre de 2020 a les 10 hores. Aquelles candidatures que no acompanyin carta de motivació seran directament desestimades.
Us informem que l’Associació Irídia, responsable del tractament de les dades que ens faciliteu, amb correu info@iridia.cat i telèfon 693 563 529, tractem les dades de les persones candidates amb la finalitat de gestionar la selecció de la plaça i informar d’altres possibles ofertes que puguem treure en un futur. Les dades són tractades sota mesures de seguretat i no seran cedides a tercers. Podeu fer ús del vostre dret de consulta, cancel·lació, ratificació o supressió de les vostres dades en qualsevol moment, i consultar informació sobre la nostra política de protecció de dades aquí.

Col·laboracióCompartir local

  • A Granel, sccl
  • 31 de gener de 2021

Des d’A Granel, sccl estem buscant un nou magatzem i veiem que seria una bona oportunitat per compartir-ho amb altres cooperatives, i per això posem aquest anunci, per si alguna altra cooperativa necessita espai de magatzem. Nosaltres busquem quelcom a peu de carrer amb entrada per vehicle o amb muntacàrregues i d’uns 200 metres quadrats.

Envia un anunci

  • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.