Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballOferta laboral: tècnic/a de projectes

 • Som Energia SCCL
 • 28 de maig de 2022

A Som Energia, la cooperativa d’energia verda, busquem una persona per incorporar-se a l’equip tècnic i desenvolupar la funció de tècnic/a de projectes. L’objectiu d’aquesta posició serà liderar la línia estratègica en gestió de la demanda.

Sumarà la seva energia a l’equip treballant conjuntament amb partners externs per a donar impuls a projectes d’innovació que ens permeten impulsar la transformació energètica.

Valorarem l’experiència prèvia en la gestió de projectes, especialment si aquests han estat desenvolupats en l’àmbit europeu. També donarem pes a l’experiència en atenció a les persones, l’orientació estratègica, una alta flexibilitat i tenir bones habilitats comunicatives, així com l’interès en les energies renovables i el mercat elèctric, i l’alineament de la persona candidata amb els objectius i els valors de la cooperativa i de l’economia social i solidària.

Busquem una persona que tingui interès en el model d’autogestió, voluntat d’aprofundir en el seu coneixement i de desenvolupar-se en el marc de la cooperativa i de l’economia social i solidària. Que tingui ganes de treballar en equip, de tal forma que contribueixi als objectius compartits de manera positiva, amb actitud de servei cap a les altres persones i cap al projecte.

Funcions a desenvolupar
Liderar l’estratègia de nous serveis de la cooperativa en l’àmbit de la gestió de la demanda.
Gestionar els projectes europeus de la cooperativa:
Justificació del projecte
Contacte amb partners
Entendre i aterrar models de negoci
Preparació de proves pilot
Contacte amb participants
Realització de testos i anàlisi de resultats
Fer seguiment de nous models de servei que s’estan duent a terme en diferents països, i valorar el seu desenvolupament en el context actual (agregació de la demanda, flexibilitat i optimització de l’ús de l’energia).
Participar en jornades, seminaris i generació de xarxa entre entitats que comparteixen valors amb Som Energia.
Participar activament en els espais col·lectius que permeten el funcionament de la cooperativa des de l’autogestió.

Requisits
Grau en enginyeria o similar.
Experiència mínima de 3 anys en la posició ofertada o similars.
Coneixements d’anàlisi de dades.
Coneixements del sector energètic (mercat elèctric i regulació del sector energètic).
Coneixements tècnics en sistemes de gestió i emmagatzematge de l’energia, vehicle elèctric, monitorització.
Nivell alt de català i castellà, amb expressió oral i escrita excel·lent per comunicar amb claredat i correcció en ambdues llengües.
Nivell avançat (C1) d’anglès.

Competències
Orientació estratègica.
Flexibilitat, creativitat en la cerca de solucions i adaptabilitat al canvi.
Networking.
Comunicació assertiva.
Gestió de conflictes.
Capacitat de treball en equip i vocació de servei.
Obertura a l’aprenentatge.

Oferim
Incorporació immediata a l’equip de treball de Girona (amb possibilitat de teletreball parcial, passat el període de formació inicial).

Contracte indefinit d’entre 30 i 40 hores setmanals segons la preferència de la persona escollida. Durant el període de formació inicial, es demanarà una dedicació de 40 hores setmanals.
Retribució inicial d’entre 30.981,20 i 35.013 euros bruts anuals per 40 hores setmanals segons l’experiència de la persona seleccionada. Aquest salari s’incrementarà anualment segons el desenvolupament de la persona seleccionada seguint els criteris de l’escalat salarial de Som Energia.
Coneixement del mercat elèctric des de la perspectiva d’una cooperativa de comercialització i producció d’energies renovables sense afany lucratiu en creixement.

TreballADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA

 • Cúrcuma SCCL
 • 24 de maig de 2022

QUI SOM?

Cúrcuma és una cooperativa que treballa des d’una perspectiva feminista, comunitària i amb una mirada interseccional i intercultural. A Cúrcuma facilitem processos de presa de consciència al voltant de les múltiples identitats, desitjos i maneres de fer, acollint la diversitat com a riquesa i la creativitat com a motor de creixement. Volem transformar les violències masclistes per construir relacions més lliures i igualitàries, afavorint l’autogestió, el benestar i la responsabilitat d’individus i de grups. Potenciem activament la creativitat, l’horitzontalitat i la participació, estils orientats a construir i créixer de forma conjunta amb les comunitats dels nostres entorns.

ESTEM BUSCANT:

Tècnica de suportadministratiu per incorporar-se a l’equip de l’entitat.

Busquem incorporar a una persona per a realitzar tasques d’administració i gestió econòmicadins de la cooperativa.

COMPETÈNCIES I HABILITATS PERSONALS:

 • Capacitat per treballar en equip i treball autònom.
 • Capacitat d’organització i planificació del treball.
 • Persona enèrgica amb voluntat de treballar en equip.
 • Capacitat de qüestionament de la realitat i capacitat autocrítica.
 • Capacitat per incorporar la perspectiva feminista en les pràctiques i tasques a desenvolupar
 • Autonomia, capacitat d’adaptaciói habilitats interpersonals
 • Capacitat de comunicació i empatia.
 • Capacitat de gestió dels conflictes.

TASQUES A DESENVOLUPAR:

 • Realització de les tasques associades a la presentació de pressupostos
 • Suport amb la presentació i gestió de la documentació als interlocutors econòmics
 • Suport a la presentació, seguiment i justificació de subvencions
 • Suport a la presentació de licitacions i menors
 • Gestió de la documentació laboral
 • Suport en la gestió de tresoreria, balanços i estat de comptes, suport a la presa de decisions.
 • Suport en temes organitzatius i logístics de la cooperativa

REQUISITS/PERFIL:

 • Formació professional en administració i gestió d’empreses (o experiència prèvia en altres llocs de feina amb característiques similars)
 • Experiència mínima: 4 anys
 • Experiència prèvia en la justificació de subvencions.
 • Experiència prèvia en aspectes jurídics, laborals i econòmics en empreses, preferiblement en empreses de l’economia social
 • Coneixement facturació electrònica
 • Domini alt en programari de fulls de càlcul i de les eines ofimàtiques de Microsoft
 • Nivell alt de català i castellà

ES VALORARÀ

 • Experiència laboral prèvia en entitats de l’àmbit de l’Economia Social i feminista
 • Tenir carnet de conduir
 • Tenir el domicili habitual a Barcelona
 • Experiència dins el moviment feminista o coneixements en feminismes

QUÈ OFERIM?

 • Incorporació a partir del 7 de juny
 • Contracte laboral de 20 hores setmanals
 • Horari de matins.
 • Període de l’oferta: Continuada amb un període de 3 mesos de prova.
 • Salari brut segons conveni i taula salarial

Les persones interessades podeu fer arribar el vostre CV juntament amb una carta de presentació a cv@curcuma.coop indicant a l’assumpte del correu: Oferta perfil administratiu 2022

Termini màxim per rebre candidatures: 23 de maig de 2022

TreballADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

 • Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL
 • 28 de maig de 2022

Resum de l’oferta:

A Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL busquem una persona responsable de les tasques d’administració i gestió de la documentació de la cooperativa. Principalment la persona estarà al càrrec de gestionar i fer
seguiment de la documentació i informació comptable i administrativa, tan pel que fa als projectes, subvencions i contractes externs com la part administrativa interna i laboral de la cooperativa.

Perfil que cerquem:

Responsabilitats
 Gestió econòmica diària de la cooperativa: recepció i emissió de factures, control de despeses, gestions i interlocució amb l’entitat bancària i amb la gestoria econòmica.
 Recursos Humans: gestió de la documentació laboral: nòmines, TC, baixes, contractes, etc. (Es valorarà coneixement per la confecció de nòmines).
 Gestió de la documentació de la cooperativa: impostos, contractes, RELI, PRL, actes oficials, certificat digital, gestió d’assegurances.
 Subvencions: suport amb la presentació, gestió i justificació de subvencions.
 Contractes menors i licitacions: suport amb la presentació i gestió de la documentació necessària.
 Assistència puntual a reunions i assemblees de la cooperativa.
Perfil
 Formació professional Administració i Comptabilitat o títol en Administració i Gestió d’Empreses (o experiència prèvia demostrable)
 Experiència mínima: 2 anys.
 Experiència prèvia en la gestió de subvencions i licitiacions.
 Coneixement de programari comptable i facturació electrònica (preferiblement coneixement de programes tipus Quipu).
 Coneixement alt en programari de fulls de càlcul i paquet office.
 Persona amb capacitats organitzatives i de planificació, tant a nivell d’equip com a nivell individual.
 Persona amb habilitats per la comunicació fluida amb la resta de persones de l’equip.
 Persona implicada amb l’Economia Social i Solidària i els seus valors.
Es valorarà
 Experiència laboral prèvia en entitats de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
 Proximitat en el àmbit de l’arquitectura i/o del tercer sector.
 Coneixement del funcionament de les cooperatives de treball.
Descripció de l’oferta i condicions:
 Tipus de jornada: 10 h/setmanals amb flexibilitat horària, presencials.
 Retribució segons conveni i escala salarial de la cooperativa.
 Període de l’oferta: Continuada amb un període de 3 mesos de prova.
 Lloc: Carrer Mare de Deu del Coll, 96, 08023 Vallcarca.
Les persones interessades podran contactar-nos per correu electrònic adjuntant carta de motivació i el seu CV abans del 27 de maig del 2022. Mail: marina@voltes.coop.

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.