Taulell

Teniu una oferta de feina a la vostra entitat? Busqueu una oportunitat laboral? Heu tingut una idea de projecte que voleu compartir? Busqueu una col·laboració puntual o una aliança? A continuació podeu consultar el taulell d’ofertes laborals i propostes d’intercooperació del LabCoop. També podeu enviar-vos les vostres propostes i us ajudarem a difondre-les.


TreballPERSONA TÈCNICA PER PROJECTES DE L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I L’URBANISME

 • Celobert sccl
 • 31 de gener de 2023

Perfil de la persona candidata
— Títol superior: arquitectura (preferentment), ciències socials o dret.
— Experiència en l’àmbit relacionat amb les polítiques d’habitatge i/o el planejament urbanístic.
— Capacitat d’adaptar-se a diferents tasques.
— Capacitat de treball cooperatiu.
— Capacitat de redacció en català.
— Resident a Barcelona o rodalies.
Es valorarà:
— Titulació de màster relacionada amb l’urbanisme o polítiques socials.
— Experiència en processos de participació ciutadana.
— Experiència i/o vinculació amb:
 món cooperatiu i/o de l’economia social i solidària
 voluntariat i moviments socials.
— Disposar de carnet de conduir.
Coneixements dels següents programes:
— Taules de càlcul.
— Sistema d’informació geogràfica GIS (Qgis o similar).
Descripció de les funcions del lloc de treball
— Suport en l’elaboració d’estudis i plans en el camp de l’habitatge per administracions públiques. Com per exemple Plans d’habitatge, programes de rehabilitació, programes d’activació d’habitatges, … Inclou tasques de diagnosi, treball de camp, elaboració de propostes, redacció de continguts, creuament de bases de dades, etc.
— Estudis urbanístics previs a l’elaboració d’un projecte arquitectònic. Anàlisi de la normativa urbanística.
— Redacció de planejament urbanístic, especialment en aspectes vinculats a l’habitatge.
— Desenvolupament de processos participatius, tant des de la definició del procés com en les tasques de dinamització de les activitats.
— Realització d’estudis i investigació en el camp de les polítiques d’habitatge
Condicions laborals
— Incorporació al març – abril, es podrà flexibilitzar si és necessari.
— Jornada de 35h setmanals.
— Sou brut: 21.300 – 23.800 €/anys.
— Horari flexible a acordar amb l’equip.
— Possibilitat d’incorporació com a persona sòcia a mig termini.
Podeu enviar els currículums a ofertes@celobert.coop amb una carta de motivació.
Termini de presentació de les ofertes 13 de febrer de 2023.

TreballCoordinació Econòmica

 • Escola Lliure El Sol
 • 31 de gener de 2023

Obrim procés de selecció per fer el relleu a la Coordinació Econòmica a l’equip de l’Escola. Termini de presentació 6 de febrer, inclòs!

A l’Escola Lliure el Sol requerim un perfil que tingui coneixements i/o experiència en gestió econòmica d’entitats del tercer sector amb coneixements en gestió de cooperatives. Obrim convocatòria per fer el relleu a la coordinació econòmica.

Requisits

 • Estudis superiors en economia i empresa o assimilable.
 • Experiència en gestió econòmica preferiblement d’entitats no lucratives
 • Experiència en comptabilitat.
 • Experiència en presentació, seguiment i justificació de projectes (subvencions públiques)
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.

Es valorarà

 • Formació específica en gestió d’entitats sense ànim de lucre o economia social.
 • Experiència en gestió de formació, específicament de formació programada a les empreses o ocupacional.
 • Coneixements en comptabilitat analítica.
 • Coneixement i experiència del funcionament econòmic i financer de cooperatives.
 • Coneixement del mapa de l’associacionisme i de l’economia social i solidària.
 • Experiència en orientació al client.
 • Coneixement i domini d’eines de gestió de dades.
 • Experiència prèvia en les funcions del lloc de treball.
 • Nivell alt de català escrit.

Funcions

 • Dissenyar, anàlisi, definició i control les estratègies financeres, inversions i subvencions.
 • Dissenyar el pressupost i cercar fonts de finançament.
 • Revisió de la comptabilitat mensual i seguiments trimestrals. Coordinació amb l’empresa que gestiona la comptabilitat.
 • Supervisar pagament a professorat i facturació.
 • Coordinar el funcionament general de l’entitat, avaluant les operacions i els resultats obtinguts. Segons els mecanismes del sistema general de qualitat ISO 9001
 • Justificacions econòmiques de subvencions i coordinació amb l’auditoria econòmica.
 • Dirigir la planificació de compres i proveïdors.
 • Gestionar l’aplicació de normatives i certificacions.
 • Seguiment i planificació de la tresoreria.
 • Coordinar l’acció comercial i la relació amb clients. Elaborar propostes de formació per clients i fer-ne seguiment.
 • Suport manteniment i desenvolupament de les eines de gestió.
 • Actualització i elaboració de bases de dades.
 • Coordinació amb Administració.

Condicions laborals

 • Jornada completa de 37,5 hores setmanals
 • Contracte indefinit, amb període de prova de dos mesos.
 • Salari anual brut: 25.606,74 € brut/any. 12 pagues.
 • Lloc de treball: Av. Drassanes 3-5.
 • Horari: de dilluns a divendres, a convenir. Possibilitat de teletreball puntual.
 • Possibilitat d’incorporar-se a la cooperativa com a sòcia de treball després del primer any de feina.
 • Incorporació immediata.

Termini enviament CV: 06/02/2023 inclòs.

 

TreballTècnic/a d’administració

 • Calidoscoop SCCL
 • 25 de gener de 2023

Busquem un/a tècnic/a d’administració
Ets una persona que t’agrada gestionar projectes d’economia social i solidària? Vols contribuir en el desenvolupament i l’administració d’un projecte cooperatiu? Aquesta oferta és per a tu!
Calidoscoop som una consultora socioempresarial que des del 2012 acompanyem persones, projectes, organitzacions i institucions, amb l’objectiu de millorar i fer créixer l’economia social i cooperativa, promovent un desenvolupament local harmònic, socialment més just, més cohesionat i més sostenible, econòmicament i ambientalment.
MISSIÓ I FUNCIONS A DESENVOLUPAR EN EL LLOC DE TREBALL
Donar suport administratiu en l’execució, seguiment i justificació de projectes en el marc de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme en el territori. Així mateix donar suport en la gestió administrativa de la cooperativa en coordinació amb la responsable econòmica de l’empresa i amb la gestoria.
Funcions
− Suport administratiu en l’execució de projectes. Seguiment del cicle de projectes – identificació, preparació i presentació de documentació, gestió de les accions vinculades, avaluació i justificació tècnica‐, coordinació amb els agents implicats, etc.).
− Gestió econòmica de projectes. Seguiment i control econòmic, justificació econòmica i preparació auditoria.
− Suport administratiu en la gestió econòmica de l’empresa
− Desenvolupament de tasques administratives, organitzatives i logístiques de l’entitat. Arxiu, documentació, registres, programari, local, agenda, etc.
− Suport a la comunicació de la cooperativa
− Coordinació amb la resta de l’equip de Calidoscoop
QUIN PERFIL BUSQUEM?
Requisits
− Formació reglada en l’àmbit de la gestió i l’administració econòmica: títol acadèmic Grau Mig o Superior en Administració o formació universitària en ADE, Ciències empresarials, Econòmiques
− Català i castellà parlats i escrits
− Nivell alt en l’ús de programari de presentació, de gestió de dades (especialment fulls de càlcul), correu electrònic i eines de treball telemàtiques (videoconferències, documents col∙laboratius, etc.).
Experiència
− Experiència mínima de 3 anys i contrastada en les funcions descrites. Especialment en la gestió administrativa de programes subvencionats.
Competències clau
− Capacitat organitzativa i de planificació
− Proactivitat i capacitat resolutiva
− Treball en equip
− Habilitats relacionals i comunicatives
− Adaptabilitat a l’entorn i a les necessitats dels projectes
Altres coneixements i experiència desitjables
− Economia social i solidària i cooperativisme
− Gestió de projectes, especialment en la conceptualització, pressupost i justificació de projectes subvencionables
− Gestió financera
− Perspectiva de gènere
− Anglès, com a mínim comprensió escrita
QUÈ OFERIM?
Condicions
− Jornada de 25 hores amb horari flexible de dilluns a divendres
− Model de treball híbrid (presencial i virtual)
− Contracte indefinit, amb període de prova de 2 mesos
− Salari: 1.034€ bruts mensuals (12 pagues)
− Incorporació prevista per l’1/03/2023
− Lloc de treball: Barcelona
PROCÉS DE SELECCIÓ
Les persones interessades poden fer arribar el seu CV i una carta motivant la seva candidatura a seleccio@calidoscoop.coop fins el 10 de febrer de 2023.

TreballTècnic/a d’emprenedoria col·lectiva juvenil (programa Ocell de Foc)

 • Associació Creart
 • 25 de gener de 2023

(Si t’interessa aquesta oferta, omple aquest formulari abans del 6 de febrer: https://forms.gle/dwS4pfjEBTzHN4VFA )

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL :

Tècnic/a d’emprenedoria col·lectiva juvenil (programa Ocell de Foc)
TITULACIÓ :
Grau universitari en ciències econòmiques (Economia, Comptabilitat i finances, Administració i Direcció d’Empreses, Empresa i Tecnologia o d’altres)
Grau universitari en ciències socials o humanes (necessari disposar d’alguna formació de de postgrau de l’àmbit de l’economia, l’empresa o l’Economia Social i Solidària)
IDIOMES :
Imprescindible nivell alt de català i castellà.
JORNADA :

Parcial (23 hores setmanals)
TIPUS DE CONTRACTE :

Contracte indefinit
DATA D’INCORPORACIÓ :

Immediata després de procés de selecció
SALARI :

1.263,59 € brut mensual (pagues extres incloses)
REQUISITS :
– Disponibilitat per treballar i desplaçar-se dins el Vallès Oriental1
– Mínim 3 anys d’experiència en projectes d’Economia Social i Solidària
– Mínim 3 anys d’experiència en assessorament d’iniciatives econòmiques
– Disposar d’ordinador i telèfon propis
VALORABLE:
– Coneixement del teixit social i econòmic del Vallès Oriental
– Experiència en dinamització de grups de joves i acompanyament d’iniciatives juvenils
– Experiència en programes de desenvolupament comunitari
– Formació addicional en economia social i solidària, desenvolupament local o disseny/gestió de projectes
– Experiència en projectes culturals o artístics

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL :
Dissenyar i realitzar accions d’impuls de l’emprenedoria col·lectiva adreçades a grups de joves de la comarca del Vallès Oriental
COMPETÈNCIES:

– Iniciativa
– Organització
– Flexibilitat i gestió del canvi
– Bona comunicació
– Orientació a l’assoliment
– Treball en equip i cooperació
– Autonomia i responsabilitat en el Treball
RESPONSABILITATS:
– Desplegar un servei d’impuls de l’emprenedoria col·lectiva juvenil (Servei niu), utilitzant un enfocament d’Economia Social i Solidària
o Realitzar sessions informatives sobre emprenedoria col·lectiva adreçades a joves i actors del territori
o Dissenyar i realitzar tallers formatius per emprendre col·lectivament, amb especial atenció a la creació de cooperatives de joves
o Crear recursos formatius a mida, tals com simuladores de cooperatives o d’altres
o Assessorar i acompanyar de forma individualitzada grups de joves que vulguin dur a terme una activitat econòmica
o Contactar amb empreses, entitats d’ESS i ajuntaments amb la finalitat que contractin serveis o productes dissenyats per grups de joves
o Crear una borsa de cooperatives, empreses i, en general, d’organitzacions mentores del programa Ocell de Foc
– Dissenyar, de forma transversal, accions inclusives que integrin els i les joves amb problemàtiques de salut mental en els recursos oferts pel servei

 

1 Es pagarà el cost dels desplaçaments dins la jornada laboral

TreballTècnic/a d’administració i finances

 • Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
 • 10 de gener de 2023

L’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) és una associació sense afany de lucre creada al 1983 que té com a propòsit ser un centre d’estudi i reflexió de referència per la generació d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i internacional. L’actual pla estratègic de l’entitat per als anys 2022-2026 defineix 5 eixos estratègics a través dels quals l’IDHC vol concretar aquest propòsit: la formació, la recerca, la incidència política, la comunicació i el desenvolupament organitzatiu.
Per a més informació sobre l’entitat: www.idhc.org
Descripció de l’oferta de feina
Busquem una persona que pugui donar suport en totes les tasques administratives i financeres derivades de la gestió de projectes (subvencions públiques especialment) i del propi funcionament de l’entitat.
Sota la supervisió de la direcció, les funcions i tasques del/ de la tècnic/a d’administració i finances seran:
– Fer el seguiment econòmic de projectes: controlar el grau d’execució i preparar la documentació pertinent per a fer-ho.
– Preparar informes de justificació econòmica i la documentació justificativa.
– Donar suport a la preparació de documentació de gestió econòmica: pressupostos anuals, plans de tresoreria, etc.
– Gestió d’arxiu : organització i classificació de documentació en paper i en format digital.
– Preparació de l’auditoria anual de l’entitat i coordinació amb l’empresa auditora.
– Suport en la preparació d’auditories de projectes.
– Coordinació amb el comptable extern per al seguiment de la gestió comptable.
– Redacció de contractes i convenis de serveis, de col·laboració, etc.
– Tasques administratives relacionades amb el funcionament de l’entitat: presentació de documents als registres pertinents, gestió de certificats digitals, …
– Cerca de pressupostos per a diversos tipus de serveis.
– Suport en l’organització d’aspectes logístics d’activitats de l’IDHC: cerca d’espais, d’allotjament, de viatges,…
– Donar suport a altres tasques que realitzi l’equip.
Requisits
– Titulació universitària en l’àmbit de la gestió i l’administració econòmica i financera.
– Experiència de mínim 3 anys en posicions similars.
– Coneixement de la normativa per la justificació de subvencions i experiència acreditada específicament en això.
– Castellà i català parlats i escrits.
– Anglès: com a mínim comprensió escrita.
– Coneixements d’ofimàtica, especialment d’excel (nivell expert).
Competències buscades:
– Anàlisi i resolució de problemes.
– Iniciativa i autonomia.
– Organització i planificació.
– Treball en equip.
Es valorarà:
– L’experiència prèvia en entitats del tercer sector.
– El compromís amb els drets humans i la justícia global.
Condicions
– Contracte indefinit amb 4 mesos de prova.
– 20 hores setmanals, a realitzar amb flexibilitat. Es podrà combinar el treball presencial amb el teletreball, amb un matí de treball a l’oficina que serà fixe.
– Salari: 1.068 euros bruts mensuals (12.816 bruts anuals), en 12 pagues.
– Data prevista d’incorporació: Març de 2023.

Envia un anunci

 • Si no s'introdueix un enllaç l'email es farà públic.