Informació pública de la cooperativa sense ànim de lucre Labcoop SCCL per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions de Labcoop SCCL  per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Per aquest motiu, des de Labcoop SCCL volem garantir que la informació es difongui d’una manera constant i actualitzada, organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible. A més, busquem facilitar una consulta àgil i ràpida, per temes, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar, facilitar la consulta de la informació i respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom).

LabCoop SCCL és una cooperativa de segon grau, sense ànim de lucre, sorgida en el marc del Grup ECOS el 2013. Està formada per les cooperatives Calidoscoop, Etcèteres i L’Apòstrof, i per diverses sòcies col·laboradores com Arç i Hobest.

La voluntat de crear un projecte col·lectiu que doni suport a  iniciatives emprenedores col·lectives i, en especial, cooperatives, es remunta a 2011 quan, en plena constitució del Grup ECOS una part de les seves fundadores veuen desaparèixer Aracoop, sccl (el recurs fins llavors a disposició de l’emprenedoria cooperativa), veuen emergir el moviment del 15M i les seves reclamacions d’altres economies (també d’altre formes d’emprendre), i observen un bon grapat de nous recursos privats i públics per a l’emprenedoria social que poc tenen a veure amb l’Economia Social i Solidària. En un esforç per donar resposta a aquestes inquietuds emprenedores des de les pròpies entitats de l’Economia Social i Solidària, neix LabCoop SCCL.

President.- Jordi Garcia Jané (jordi[at]apostrof.coop) en representació de l’Apòstrof, sccl

Inici: 19/02/2018
Final: 19/02/2022

– Soci fundador de les cooperatives L’APÒSTROF I LABCOOP
– Assessor en la creació d’empreses cooperatives en el marc del Labcoop.
– Acompanyant de processos de transformació organitzativa d’empreses i entitats diverses.
– Formador per a Labcoop en els cursos periòdics d’emprenedoria social cooperativa, per acompanyar les persones interessades en la creació d’una cooperativa, des de la idea fins al pla d’empresa.
– Formador per a Aposta en cooperativisme a escoles (Fescoop) i universitats (Rovira i Virgili, Uvic, UPF…).
– Formador sobre empresa cooperativa per a diferents universitats en programes de postgrau i màsters: màster d’Economia Social de la Universitat del País Basc, curs expert sobre desenvolupament a la Universitat de Còrdova, curs expert de la Universitat de Mondragon sobre participació a les cooperatives, postgrau d’economia cooperativa UAB-Aposta, MBA d’empresa cooperativa per a UB-Aposta.
– Creador de materials diversos sobre cooperativisme i economia social i solidària: llibre s com La dimensió cooperativa o Economia solidària i crisis capitalista; materials didàctics del programa Un, dos, coop!, de valors cooperatius a les escoles; la Guia sobre economia social i solidària per a Ajuntaments, de la DIBA; articles per a revistes com Cooperació Catalana, Nexe, Puntcoop, etc.
– Participa activament en diverses cooperatives i entitats d’economia social i solidària: cooperativa de consum El Cabàs, Coop57, comissió ètica de Fiare, comitè avaluador de l’Ethsi, delegat de consum d’Abacus, Xarxa d’Economia Solidària i comitè de direcció del grup Ecos.

 

Secretaria.- Guernica Facundo Vericat (guernica[at]labcoop.coop)

Inici: 19/02/2020
Final: 28/11/2023

 

– Sòcia de treball fundadora de LABCOOP.

– Acompanyant en la creació d’empreses cooperatives.

– Formadora en ESS i emprenedoria social cooperativa.

– Formadora en diversos estudis universitaris: Experto en Gestión y Promoción de Empresas de Economía Social y Solidaria de la Universidad Complutense de Madrid; Postgrau Economia Social i Solidària – Estudis Cooperatius de la XES

– Creadora de materials diversos sobre cooperativisme i economia social i solidària:

  • “Economia social i solidària i educació social, una aliança necessària”, amb Ariadna Alonso Segura, Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 2021
  • “Ciudades escaparate, ciudades plaza: una visión de Barcelona construida sobre la solidaridad” en Ciudades vs Multinacionales, El Salto Diario, 2020.
  • “Nuevas perspectivas en la relación de la economía social y solidaria y el desarrollo local” (p. 12-15) y co-autora con Ricardo Antón Troyas de “Emprendimiento y economía social y solidaria: un binomio en construcción” (p. 38-41) en “Prácticas y herramientas para impulsar la economía social y solidaria. Una reflexión compartida”, Dossieres EsF, núm. 31, Otoño 2018
  • Libro rojo de las mujeres emprendedoras, Libros de Cabecera, 2011
  • Ensenyament al Marroc i diversitat a l’escola, Proyecto Local, 2003
  • 59 Associacions de Medi Ambient de Barcelona, Torre Jussana, 1996

– Sòcia de diverses cooperatives i entitats d’economia social i solidària: Abacus, Coop57, Ecologistes en Acció, Fiare, FoodCoop, Som Connexió, Som Energia, Som Mobilitat, Xarxa d’Economia Solidària.

– Participa activament a l’equip de coordinació del Grup Ecos i al Consell Rector de Som Connexió.

 

Vocal 1.- Loli Castilleja Delgado (lcastilleja[at]etcs.coop) en representació d’Etcèteres, sccl

Inici: 19/02/2018
Final: 28/11/2023

– Sòcia fundadora de les cooperativa ETCS, SCCL la cooperativa ETCS es sòcia fundadora de Labcoop, i del Grup Ecos.
– Acompanyament d’equips i organitzacions (empreses, entitats socials,equips d’administracions públiques) en el marc de la cooperativa ETCS, SCCL (2004-2018).
– Responsable de diferents projectes desenvolupats en diferents territoris de Catalunya: Formació vivencial; Promoció de la participació; Facilitació de metodologies comunitàries; Avaluació i seguiment d’equips, acompanyament de la dimensió relacional de projectes col·lectius. Creació de l’espai de criança compartida i d’educació viva Les Nòmades.
– Equip de suport per a la creació de projectes cooperatius com a grup Ecos, en el marc de Coopolis.(2018)
– Tutora de pràctiques d’Investigació Acció Participativa, (investigació–acció-participant) en el Màster de Participació i Polítiques locals (2002- 2013). UAB
– Assessorament i acompanyament del procés “Cap un projecte de barri”. Pla Comunitari Carmel Amunt Fundació Jaume Bofill. (2004- 2005)
– Assessoria i acompanyament del procés de participació i mobilitat a Parets del Vallès (2000 – 2005). Universitat Autònoma de Barcelona – UAB
– Equip de suport el seguiment de Plans Comunitaris a barris d’habitatge social de Catalunya. FAVBIC (Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya). (2003 – 2004)
– Tècnica de l’ Equip Comunitari del Pla de Desenvolupament Comunitari de Trinitat Nova. Assoc. de Veïns de Trinitat Nova (1997 – 2003).
– Promoció del procés d’autogestió d’un equipament públic de joves en el districte de Nou Barris. Associació Juvenil Sobreàtic.(1992-1996)
– Creació de l’espai infantil a Roquetes (1989-1992)

 

Vocal 2.- Pere Ribas Perarnau (pere[at]calidoscoop.coop) en representació de Calidoscoop, sccl

Inici: 19/02/2018
Final: 19/02/2022

– Soci fundador de les empreses CALIDOSCOOP, SCCL i COOPERAR PER EMPRENDRE, SCCL
– Experiència professional en desenvolupament cooperatiu, gestió de projectes i acompanyament de projectes d’emprenedoria col·lectiva, especialment en l’assessorament a la creació d’empreses cooperatives.
– Calidoscoop, SCCL, agència pel desenvolupament territorial de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme. Àrea de formació i desenvolupament de continguts. Membre del Grup cooperatiu ECOS, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, de Coop57, i de la Xarxa d’Economia Solidària.
– IDEC–Universitat Pompeu Fabra: gestor i tutor de programes de formació online
– La Seiba Innovació Social SL i Vector 5 SCCL: consultor de projectes de RSC, Cooperativisme i emprenedoria, i suport a la gestió i tutorització de programes de formació online
– Ara_Coop, SCCL referent en la creació i promoció d’empresa cooperativa a Catalunya. Assessor en creació d’empreses cooperatives. Dinamització de les xarxes d’agents relacionats en la creació i assessorament d’empreses cooperatives, xarxa comercial d’Ara_Coop (assessors, gestors, administracions públiques, empreses mentores, entitats afins). Consultoria del programa de Plans de Dinamització de l’Economia Cooperativa per a entitats de la Xarxa INICIA.
– Formador en economia social i cooperativa. (Aposta, escola empresarial cooperativa SCCL)
– Tècnic en Promoció de l’Economia Social i Cooperativa. Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives-Departament d’Empresa i Ocupació. Consultor en emprenedoria social i cooperativa. Programació i organització d’activitats formatives; estudis i recerca; redacció continguts en emprenedoria
– Escoltes Catalans; associació catalana de l’escoltisme laic, sector d’educació en el lleure amb més de 4.000 persones sòcies. Gerent.

Interventor de comptes.- Narcís  (narcissp[at]gmail.com)

Inici: 28/11/2020
Final: 28/11/2023

Labcoop SCCL fa anualment el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària, eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les entitats que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. Aquí es pot consultar l’última versió del Balanç Social de Labcoop SCCL.

En aquest apartat es pot trobar una relació de tots els projectes que Labcoop SCCL ha realitzat des de 2013, així com el tipus de servei i les destinatàries.